Wijker Bridge Club

Zin om te gaan bridgen? Je hersens trainen?

Het is misschien voor u al een poos geleden dat u gebridged hebt en overweegt u het nu weer op te pakken. Of misschien wilt u deze denksport gaan leren of u ook eigen maken.

In De Wijk is er de gezellige Wijker BridgeClub waar u elke donderdagavond kunt komen bridgen.  Om 19.15 uur kunt u binnenlopen in “Dorpshuis De Wijk” en een kop koffie of thee pakken. Om 19.30 uur wordt er dan gestart met spelen.

Er wordt competitie gebridged van eind september tot eind mei. In de zomermaanden is er “vrij” bridgen en mogen er ook niet leden meedoen tegen een kleine vergoeding van €2,- per avond.

Wanneer u interesse hebt om zich bij onze club aan te sluiten, dan kunt eersteens een aantal keren (4x) meedoen om de sfeer te proeven voordat u hetbesluit neemt wel of niet lid te worden.

In mei kunnen we u een aanbod doen voor een beginnerscursus.  Bij genoeg deelname gaan we ook een opfriscursus organiseren. Deze laatste training behandelt onderdelen van het bieden en spelen waar de deelnemers om vragen.

Het is de bedoeling dat we eind september/begin oktober  met deze cursussen starten. Dus houd deze krant/site in de gaten! En weet u nu al dat u wilt deelnemen aan één van de cursussen, laat het ons dan weten, dan heeft u in ieder geval een plek!

Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met Gerda van de Meent, secretaris.

Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl  of even bellen: 062199222