Buurt- en Speeltuinvereniging

Lees meer over:


 

Buurtvereniging Schoolweg/Dorpshuisstraat

De buurtvereniging Schoolweg/Dorpshuisstraat heeft als doel de band te verstevigen tussen de bewoners van de Schoolweg en de Dorpshuisstraat.
Dit proberen we te bereiken door o.a. het organiseren van gezellige avonden, een fietsdag, viswedstrijd, activiteiten voor de kinderen en het versieren van de straten bij het jaarlijkse volksfeest.
Ieder jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het toezicht en het onderhoud van de speeltuin.

 

Bestuurssamenstelling:

Erwin Dekker
voorzitter tel. 391697
Beja de Jonge secretaris tel. 362101
Marian Bennink penningmeester tel. 342111
Arnold Groen bestuurslid tel. 390989
Femmelien de Boer
bestuurslid tel. 0619052914