Nieuwe Jeu de Boules banen in het Groene Hart

Er komen twee nieuwe Jeu de Boules banen in het Groene Hart van Veeningen. Uit het budget van Iniatiefrijk de Wolden is €4200,- beschikbaar gesteld.

Omdat de huidige baan niet voldoet en niet op een geschikte plek ligt, werd er al een tijd gezocht naar een oplossing.

Op de foto is de nieuwe lokatie in blauw aangegeven. Het Klusteam zal gaan helpen bij de uitvoering.