Verkeersremmende maatregelen Veeningen

Klik op "Lees verder" voor een grotere afbeelding.

In opdracht van gemeente de Wolden zullen dit jaar verkeersremmende maatregelen aangebracht worden in de doorgaande weg Veeningen.

Er komt een wegverkleuring op de kruising Vonderweg/Markeweg. Binnen de bebouwde komen twee verkeersdrempels. Daartussen komt ook rood asfalt.

Vanaf Oud Veeningen, Schoolweg en Bovenboer komen ook drempels in de klinkerweg.

Vanaf de kruising Vonderweg/Markeweg tot de bebouwde kom wordt de maximum snelheid 60 km. Tussen de nieuwe verkeersdrempels in de weg Veeningen komt een 30 km zone.

Volgens de aannemer zullen de werkzaamheden in oktober uitgevoerd worden. Dat gebeurd in twee gedeelten, zodat het zo weinig mogelijk hinder geeft.

De aanwonenden zijn op de inloopavond hierover geinformeerd en hun inbreng is meegenomen in de plannen. 

Opmerking: Op de schets staat dat de drempels 12 cm worden dat is aangepast naar 8 cm.