Grote militaire oefening omgeving Veeningen

Hieronder een brief van de burgemeester over een grote militaire oefening op 4 en 5 november a.s:

Graag breng ik u op de hoogte van een grote militaire oefening op vrijdag 4 en zaterdag 5 november. Het betreft een landelijke oefening met de naam Falcon Autumn op meerdere plaatsen in Nederland, waaronder ook in onze gemeente, in het gebied rondom  de Ossesluis, tussen Koekange en Veeningen, Echten en De Wijk.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Zij komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Daarvoor is training noodzakelijk. Defensie traint op eigen oefenterreinen en daarbuiten. Het is belangrijk dat inwoners vooraf weten dat zo’n 250 militairen oefenen bij de Ossesluis. We willen voorkomen dat de oefening onrust veroorzaakt. Daarom kondigen we oefening vooraf zo breed mogelijk aan. 

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over de oefening zou ik u willen vragen dit bericht te verspreiden in uw netwerk . Ik zou het waarderen als u ook uw (social) media wil gebruiken voor een zo breed mogelijk bereik in De Wolden. Bijgaand treft u een bericht en foto’s aan om te delen. 

Wat gaat er gebeuren?

Op vrijdagochtend 4 november vliegen 24 helikopters richting de Ossesluis  en rond 10.00 uur landen in de weilanden ten zuiden en noorden van de A28. Zij zetten daar circa 250 militairen af en vliegen weer weg. Na ongeveer een uur landen zij nog een keer met materieel. Via de weg komen gepantserde verkenningsvoertuigen (Fennek) naar het bosperceel bij de Ossesluis toe. De oefening duurt 24 uur. Zaterdagochtend rond 11.00 uur worden de militairen door de helikopters weer opgehaald. Er zal geschoten worden met oefenmunitie. Je hoort wel knallen, maar de kogels treffen geen doel. De oefening is niet toegankelijk in verband met de veiligheid.

De agrariërs in de omgeving hebben toestemming gegeven aan Defensie om de landerijen te gebruiken. Bij eventuele schade vergoedt Defensie deze.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Ella Kok: e.kok@dewoldenhoogeveen.nl.

Hartelijk dank voor het aankondigen van de oefening in uw netwerk. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat deze oefening geen onrust veroorzaakt, omdat iedereen weet wat er gaat gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van B&W,

Burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen