Gerard Rijker krijgt een Koninklijke Onderscheiding

Maandag 4 maart is Gerard Rijker onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gerard Rijker heeft zich vele jaren ingezet voor diverse instanties en projecten, allemaal met en door vrijwilligers.

Van 1994 tot december 2005 was hij als voorzitter, bestuurslid van het dagelijks bestuur van dorpshuis ’t Markehuus in Veeningen. In die periode was zijn inzicht en deskundigheid nodig i.v.m. vergunningen en intensief toezicht van instanties. Hij heeft daar vele uren aan besteed, veelal 4 uren per dag vaak veel meer.

Vanaf 2001 was Gerard bestuurslid (later voorzitter) van Stichting Dorpshuizen Drenthe (SDD) Hij heeft daar binnen de stichting en voor alle aangesloten dorpshuizen in Drenthe een grote bijdrage geleverd. In een later stadium is de SDD samengevoegd met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Gerard heeft intensief gewerkt aan een soepel verloop van deze fusie. Ook hieraan heeft hij vele uren per week besteed.

In 2010 heeft gemeente de Wolden alle dorpen in de gemeente gevraagd een Dorpsvisie samen te stellen. Gerard is daar vanaf het begin intensief bij betrokken geweest. In 2011 was de dorpsvisie van Veeningen beschikbaar. Met Gerard als projectleider zijn ongeveer 70 vrijwilligers meteen doorgegaan met plannen maken en uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in het Groene Hart van Veeningen. Er is meer gerealiseerd dan iemand had durven hopen. Er is samengewerkt met gemeente, grondeigenaren, vele instanties, scholen en fondsen. Dit dorpsvernieuwingsproject heeft meerdere prijzen gewonnen en vanwege aanpak, inzet en originaliteit is extra geld beschikbaar gekomen. Het is een voorbeeld van burgerparticipatie met een positieve invloed op de inwoners van Veeningen, gemeente de Wolden en de wijde omgeving.Verdiensten van Gerard bij dit project:

-      Tot stand komen van de Dorpsvisie.

-      Motiveren van ongeveer 70 vrijwilligers

-      Werven van fondsen

-      Coördineren van de klusdagen na de realisatie (2x per jaar)

-      Realiseren van een beheersovereenkomst.

Verder is Gerard actief in de werkgroep van het Verhalenfestival in De Wijk en is hij al jaren jurylid van de PubQuiz in Veeningen.

Samenvattend heeft Gerard Rijker zich jaren als vrijwilliger ingezet voor de samenleving. Hij heeft andere vrijwilligers weten te motiveren om samen veel te realiseren.