Het Groene Hart

 

Promotiefilm van Groen Dichterbij

Om een indruk te krijgen van het Groene Hart van Veeningen, kun je dit promotiefilmpje bekijken, dat gemaakt is t.b.v. de Groen Dichterbij verkiezing.

Je ziet het Groene Hart, het pontje van Ben en de zichtstal van de familie ten Kate.


Trekpleisters van het Groene Hart:

- Het Belevingspad (iPadWeg)

- Het Fitnessparcour

- De Speurtocht


 

Voortgang van het Groene Hart.

19 november 2014

Het is heel mooi om te horen en te zien dat het Groene Hart leeft in Veeningen en de omgeving. We krijgen veel waardering voor de wijze waarop we het samen met veel partners gedaan hebben. Men gelooft vaak niet dat we dit als dorp gerealiseerd hebben. Op 19 oktober en 1 november is er veel werk aan het onderhoud verricht. Het geheel ziet er goed uit. Heel mooi is de naam in de afgezaagde boom in de speeltuin gezet. 

De komen de tijd zijn er de volgende ontwikkelingen:
1.    Uitbreiding en renovatie berging.
2.    Herinrichten van het deel van het bos van het Drentse Landschap dat grenst aan de Schoolweg.
3.    Ontwikkelen van het beheer voor het Groene Hart.
Uitbreiding en renovatie berging.
De uitbreiding en renovatie is mogelijk door de bijdrage van Groen Dichterbij, de Gemeente en de Provincie en natuurlijk de vrijwilligers. Door de gemeente zijn de asbestplaten verwijderd. De grondmuren staan er en in de werkplaats van Henk Stapel worden de wanden voorbereid. Als alles mee zit kan de kerstboom (een kleine) er met kerst op staan.
Herinrichten van het deel van het bos van het Drentse Landschap dat grenst aan de Schoolweg.
Het Drentse Landschap maakt een ontwerp voor dit deel van het bos. Op het moment dat de eerste tekening klaar is zullen we die ophangen in het dorpshuis. Het bos zal in ieder geval worden uitgedund en een deel van de heide en de zandafgraving komen terug. Tevens zullen er borden worden geplaatst over het ontstaan van het bos en de huidige beplanting.
Ontwikkelen van het beheer van het Groene Hart.
Omdat alles in het Groene Hart multifunctioneel wordt, moeten we nadenken over het beheer in de toekomst. Om deskundigen op dit gebied in te kunnen schakelen hebben we geld gekregen van de provincie. Het is de bedoeling dat het ontwikkelde model duidelijk beschreven wordt opdat andere dorpen dit als voorbeeld kunnen gebruiken.

Het Groene Hart van Veeningen.

Totaalplan Groene Hart

 

Algemene informatie  “Groene Hart”  Veeningen .

Dorpsvisie en ontwerp centrumplan
In mei 2011 is de dorpsvisie door de bewoners opgesteld. Een belangrijk onderdeel was het versterken en multifunctioneel maken van het centrum. Centrumplan gemaakt.

Arcadis en stap naar integreren groen (Groene Hart)
Door een projectgroep is het eerste ontwerp gemaakt het zogenaamde centrumplan.  Met dit ontwerp zijn we Kern met Pit geworden. Een voordeel hiervan was dat we gebruik konden maken van de deskundigheid van Arcadis. De stedenbouwkundige en landschapsarchitect Mark Wissing heeft ons advies gegeven om de delen logischer te koppelen en het bos te betrekken bij het ontwerp. Tevens heeft hij geadviseerd om de groene elementen te verbinden.

Door de projectgroep is vervolgens het tweede ontwerp gemaakt.
Gestart met het aanleggen van het activiteitendeel, de sportkooi en het hardlooppad.

De locatie voor het Veeninger Feest is verplaatst naar het Groene Hart.

In overleg met de eigenaren (Erven ten Kate, Drents Landschap en Gemeente De Wolden) en Landschapsbeheer Drenthe is een beheersplan voor groen opgesteld. Uitgangspunt hierbij was; “Hoe willen dat het gebied er over 25 jaar uitziet”. 

Vervolgens is:
-  achterstallig onderhoud in het bos uitgevoerd.
-  hagen gepland door de schoolkinderen (Kastanjehek, Gelderse Roos, Hazelaar en Vuilboom)

Toevoegen Belevingspad en fitnessparcours.
Gelijktijdig is het belevingspad ontworpen. Deze ligt in het gehele gebied. Dit belevingspad is voor een deel gerealiseerd. Inwoners komen met steeds meer initiatieven die ze zelf realiseren (landhek, boomhut, hut, wigwam ….).

Op initiatief van een inwoner is er een fitnessparcours ontworpen (in overleg met de sportinstructeur van de gemeente).  Bij de oefeningen worden natuurlijke elementen gebruikt.

Betrekken school.
De school is zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.
Voorbeelden zijn:
-  planten haag en fruitbomen.
-  maken nestkastjes  incl. beschilderen en ophangen.
-  invullen insectenhotel.
-  de school gebruikt de boomhut om te leren klimmen.
-  zoveel mogelijk lichamelijke oefening wordt buiten gedaan.

Financiers.
De financiers zijn: De Gemeente De Wolden, Provincie Drenthe, RABO Stimuleringsfonds, Oranje Fonds, Groen Dichterbij, Kern met Pit, Boermarke Veeningen, VeFo, Tonckensfonds, Actium, Landschapsbeheer Drenthe, Prins Bernardfonds, plaatselijke aannemers  en inwoners van Veeningen.

Totale kosten tot nu toe € 48.000,--
Totale waarde € 100.000,-- dit is inclusief zelfwerkzaamheid, giften en aangeboden diensten.

Prijzen.
Kern met Pit
Bouwen aan de Buurt van Actium
2e bij de dorpsvernieuwingsprijs van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
Nominatie icoonproject “Groen Dichterbij”.