Het Groene Hart

 

Promotiefilm van Groen Dichterbij

Om een indruk te krijgen van het Groene Hart van Veeningen, kun je dit promotiefilmpje bekijken, dat gemaakt is t.b.v. de Groen Dichterbij verkiezing.

Je ziet het Groene Hart, het pontje van Ben en de zichtstal van de familie ten Kate.


Trekpleisters van het Groene Hart:

- Het Belevingspad (iPadWeg)

- Het Fitnessparcour

- De Speurtocht


 

Het Groene Hart van Veeningen.

Het is heel mooi om te horen en te zien dat het Groene Hart leeft in Veeningen en de omgeving. We krijgen veel waardering voor de wijze waarop we het samen met veel partners gedaan hebben. Men gelooft vaak niet dat we dit als dorp met alleen vrijwilligers gerealiseerd hebben. Totaalplan Groene Hart

Inspectierapport januari 2022.

Maandelijks wordt Het Groene Hart van Veenningen geïnspecteerd door drie leden van het Klusteam. Deze inspectie gaat vooraf aan de klusmorgen van het Klusteam.

Daarmee is de veiligheid en het onderhoud gewaarborgd. Klik hier voor het meest recente inspectierapport.


 

Algemene informatie  Het Groene Hart van Veeningen.

Dorpsvisie en ontwerp centrumplan
In mei 2011 is de dorpsvisie door de bewoners opgesteld. Een belangrijk onderdeel was het versterken en multifunctioneel maken van het centrum. Centrumplan gemaakt.

Arcadis en stap naar integreren groen (Groene Hart)
Door een projectgroep is het eerste ontwerp gemaakt het zogenaamde centrumplan.  Met dit ontwerp zijn we Kern met Pit geworden. Een voordeel hiervan was dat we gebruik konden maken van de deskundigheid van Arcadis. De stedenbouwkundige en landschapsarchitect Mark Wissing heeft ons advies gegeven om de delen logischer te koppelen en het bos te betrekken bij het ontwerp. Tevens heeft hij geadviseerd om de groene elementen te verbinden.

Door de projectgroep is vervolgens het tweede ontwerp gemaakt.
Gestart met het aanleggen van het activiteitendeel, de sportkooi en het hardlooppad.

De locatie voor het Veeninger Feest is verplaatst naar het Groene Hart.

In overleg met de eigenaren (Erven ten Kate, Drents Landschap en Gemeente De Wolden) en Landschapsbeheer Drenthe is een beheersplan voor groen opgesteld. Uitgangspunt hierbij was; “Hoe willen dat het gebied er over 25 jaar uitziet”. 

Vervolgens is:
-  achterstallig onderhoud in het bos uitgevoerd.
-  hagen gepland door de schoolkinderen (Kastanjehek, Gelderse Roos, Hazelaar en Vuilboom)

Toevoegen Belevingspad en fitnessparcours.
Gelijktijdig is het Belevingspad ontworpen. Deze ligt in het gehele gebied. Dit Belevingspad is geworden wat het is doordat inwoners/vrijwilligers met steeds meer initiatieven kwamen, die ze zelf hebben gerealiseerd (landhek, boomhut, hut, wigwam ….).

Op initiatief van een inwoner is er een fitnessparcours ontworpen (in overleg met de sportinstructeur van de gemeente).  Bij de oefeningen worden natuurlijke elementen gebruikt.

Betrekken school.
De school is zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.
Voorbeelden zijn:
-  planten haag en fruitbomen.
-  maken nestkastjes  incl. beschilderen en ophangen.
-  invullen insectenhotel.
-  de school gebruikt de boomhut om te leren klimmen.
-  zoveel mogelijk lichamelijke oefening wordt buiten gedaan.

Financiers.
De financiers zijn: De Gemeente De Wolden, Provincie Drenthe, RABO Stimuleringsfonds, Oranje Fonds, Groen Dichterbij, Kern met Pit, Boermarke Veeningen, VeFo, Tonckensfonds, Actium, Landschapsbeheer Drenthe, Prins Bernardfonds, plaatselijke aannemers  en inwoners van Veeningen.

Totale kosten tot nu toe € 68.000,--
Totale waarde € 120.000,-- dit is inclusief zelfwerkzaamheid, giften en aangeboden diensten.

Prijzen.
Kern met Pit
Bouwen aan de Buurt van Actium
2e bij de dorpsvernieuwingsprijs van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
Nominatie icoonproject “Groen Dichterbij”.