Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 51 min 44 sec geleden

Nieuw Economisch Actieplan De Wolden

zo, 29/01/2023 - 07:10

Samen met ondernemers, stakeholders & specialisten, ambtenaren en inwoners hebben we bepaald waar we komende jaren op in gaan zetten. Daarbij was de Toekomstvisie 2022-2040 de leidraad. In dit Economisch Actieplan vertalen we de ambities, die daarin genoemd zijn, naar de uiteindelijke acties die we ondernemen.

Wethouder Gerrie Hempen: “De ondernemers hebben de hoofdrol in dit actieplan. De passie en bevlogenheid van onze ondernemers vind ik bewonderenswaardig. Een groot deel van onze lokale economie wordt gedragen door de inzet die zij dagelijks doen om hun bedrijf te laten bloeien en groeien. De afgelopen jaren waren voor sommige ondernemers heel pittig en heeft een groot beroep gedaan op de ondernemersgeest om in te spelen op alle veranderingen en regels die over ons heen kwamen.

En misschien gaat de toekomst dit ook nog van onze ondernemers vragen, want niet alle seinen staan nog op groen. Daarnaast staan we ook nog aan de vooravond van grote ruimtelijke opgave die we moeten oplossen binnen ons mooie Woldense landschap, waar we allemaal zo trots op zijn!

Toch heb ik het volste vertrouwen, dat juist onze ondernemers onder veranderende omstandigheden kansen in de markt zien en hier flexibel op inspelen. Ik hoop dat ze zich hierbij gesteund voelen door alle mooie ondernemersnetwerken die we hebben in de gemeente, maar ook de kansen zien die de samenwerking zoals Regio Zwolle, de HumanCapital agenda en Ik ben Drents Ondernemer de regio bieden. Maak er gebruik van zou ik zeggen!”Hempen

Een ambitieus plan in roerige tijden

De economische groei vlakt af, er is een enorm te kort op de arbeidsmarkt en er is de dreiging van een wereldwijde recessie. Toch zijn we ervan overtuigd voldoende houvast te hebben gevonden om de lijn uit te zetten. Gedurende de komende jaren moeten de geplande acties wel telkens tegen de dan geldende realiteit worden afgezet. Dit Economisch Actieplan is dan ook geen eindresultaat, maar een uitnodiging om samen te werken aan en te investeren in de economische ontwikkeling van gemeente De Wolden. Om samen invulling te geven aan de ambities en deze in de komende jaren waar te maken. We zijn dus ‘Samen aan zet!’.

Economisch Actieplan
 

Noodfonds energielasten voor maatschappelijke organisaties

do, 26/01/2023 - 14:00
Subsidie voor acute nood en hulp bij verduurzamen

Het noodfonds is een eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om dorpshuizen en sportverenigingen. Het noodfonds wil voorkomen dat deze organisaties hun activiteiten moeten stoppen omdat de verwarming niet meer aan kan. De subsidieregeling is een overbrugging naar structurele oplossingen. Een structurele oplossing is het verduurzamen van de gebouwen, de gemeente begeleidt de organisaties hierin, als dat nodig is.

Belangrijke functie

Wethouder Egbert van Dijk: ‘We vinden organisaties met een maatschappelijk doel belangrijk en willen voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten door de hoge energiekosten. De hulp die we kunnen bieden heeft natuurlijk grenzen. Daarom bespreken we samen eerst wat het probleem is, wat de organisatie daar zelf in kan doen, welke regelingen er van derden zijn, en wat aanvullend nodig is vanuit de gemeente in begeleiding naar verduurzaming en in een noodfondssubsidie voor de energierekening.’

Inventarisatie

Medewerkers van gemeente De Wolden hebben de afgelopen maanden maatschappelijke organisaties gevraagd hoe groot hun energieproblemen zijn. Die inventarisatie is afgerond, daarom kan nu het noodfonds worden vastgesteld.

Aanvragen

Maatschappelijke organisaties die in acute geldnood zitten door de energierekening, kunnen dit vanaf 1 februari 2023 aanvragen. Wilt u meer informatie? Bel dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0528.  

Gemeenten krijgen extra geld van het rijk om maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de gestegen energiekosten. Hoeveel dat is, is nog niet duidelijk.

Aanwijzing lokale publieke omroep

wo, 18/01/2023 - 11:06

Op dit moment heeft Omroep Stichting DNO Media deze licentie voor De Wolden. Deze ging in op 20 november 2018 en eindigt op 20 november 2023. De aanwijzing wordt dan opnieuw bepaald door het Commissariaat voor de Media, volgens artikel 7 van de Mediaregeling 2008. De Stichting DNO Media zal opnieuw een aanvraag indienen voor deze licentie voor De Wolden.

Bent u ook een omroep? En wilt u in aanmerking komen voor deze aanwijzing? Dan kunt u vóór 20 mei 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.  Meer informatie over de procedure en de rol van de gemeente daarbij leest u op: www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen.

Vrijwilligersorganisatie - denk mee over uw inkomsten

di, 10/01/2023 - 16:02
Denk mee, meld u aan

Iedere vereniging, school, kerk, ect die werkt met vrijwilligers kan deelnemen aan de gesprekken met de wethouder. U bent van harte welkom op een avond waarop we uw dorp uitnodigen (zie schema hieronder).

In verband met de organisatie van de bijeenkomsten is aanmelding vooraf noodzakelijk.

U kunt zich aanmelden bij bestuurssecretariaat@dewolden.nl.

Bij aanmelding graag vermelden:

 • Naam organisatie/vereniging.
 • Welk dorp uw organisatie/vereniging gevestigd is.
 • Uw naam.

Wij vragen u met maximaal twee vertegenwoordigers per organisatie zich te melden.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens één van de bijeenkomsten.

 Datum Dorp Dorp Dorp Locatie 18 januari
19.30-21.00 uur Ruinerwold Ansen Oosteinde De Buddingehof, Dijkhuizen 66, Ruinerwold 25 januari
19.30-21.00 uur Koekangerveld Ruinen Echten De Veldhoek, Ruinerweg 24a, Koekangerveld 1 februari
19.30-21.00 uur Koekange de Wijk/de Stapel   De Schakel, Prinses Margrietlaan 1, Koekange 8 februari
19.30-21.00 uur Veeningen Zuidwolde Fort ’t Markehuus/Groene hart Dorpshuisstraat 43, Veeningen 14 februari 19.30-21.00 uur Alteveer/Kerkenveld Drogteropslagen Linde De Alke, Jan Haarstraat 12, Alteveer

Opnamen openbare ruimte

ma, 02/01/2023 - 11:15

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat over voet- en fietspaden wordt gereden. De gemeente heeft hiervoor ontheffing verleend.

De foto’s worden door de gemeente onder meer gebruikt bij het beheer van de openbare ruimte, de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, het afgeven van vergunningen, het beheer van basisregistraties en WOZ-taxaties. Daarbij gelden strikte voorwaarden die de privacy waarborgen. Zo worden op de foto’s gezichten  en kentekens vervaagd ,niet op internet gepubliceerd of op een andere wijze openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over Cyclomedia kunt u terecht op www.cyclomedia.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Brondijk (telefoonnummer 14 0528), medewerker Geo-Informatie van de eenheid Advies & Services.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over geldzaken?

do, 29/12/2022 - 09:28
Bestaande regelingen voor uw energierekening

Heeft u problemen met het betalen van uw (energie)rekening? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 1. In november en december 2022 ontvangen alle huishoudens een korting op hun energierekening van €190,- per maand. Dit gaat vanzelf, u hoeft hier niets voor te doen. Uw energieleverancier verrekent dit met u.
 2. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor de meeste huishoudens. Deze regelingen worden automatisch verrekend bij uw energierekening.
 3. Hebt u een laag inkomen, op of net boven het sociaal minimum? Dan kunt u € 1.300 krijgen als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming tot en met 31 december 2022 indienen. Dat kunt u hier doen.

Naast de vergoeding kunt u mogelijk ook energie besparen. Energie die u niet verbruikt hoeft u tenslotte ook niet te betalen. Bij het Drents Energie Loket vindt u meer informatie hierover.

Vraag om hulp

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat wij met u mee kunnen denken in deze tijden. Als u zorgen of problemen heeft rondom het betalen van uw rekeningen, vraag dan hulp. Consulenten kunnen u thuis helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming als u hier niet uit komt. De gemeente werkt hierin nauw samen met Stichting Welzijn De Wolden of u kunt terecht met uw vragen bij het Informatiepunt Geldzaken.

Kijk hieronder in de folder voor alle ondersteuning die de gemeente kan bieden. Als u vragen hebt, wacht dan niet maar bel naar de gemeente op 14 0528.

Folder ‘leven met weinig geld in De Wolden’
 

25-jarig bestaan De Wolden

vr, 23/12/2022 - 09:13

Het jubileum vieren we natuurlijk samen! Om die reden is er extra geld beschikbaar voor activiteiten. De gemeente wil de inwoners van De Wolden graag betrekken en nodigt inwoners uit om met ideeën te komen voor festiviteiten verspreid over alle kernen voor het aankomende jubileumjaar. De voorbereidingen zijn al in volle gang en er is ruimte voor uw ideeën, we horen graag van u!

Thema

Hoe ziet De Wolden er over 25 jaar uit? En wat was er bijzonder in de afgelopen 25 jaar?

Voorwaarden
 • Het voorstel voor een activiteit sluit aan bij het centrale thema ‘hoe ziet De Wolden er over 25 jaar uit?’ en bijdragen aan de festiviteit rond het 25-jarig jubileum van De Wolden.
 • De activiteit wordt voor en door inwoners van De Wolden samen met de gemeente georganiseerd.
 • De activiteiten kunnen het hele jaar door worden georganiseerd. Het vieren van het jubileum begint op 9 januari 2023 bij de nieuwjaarsreceptie.
 • Het aandragen van ideeën voor activiteiten kan vanaf 9 januari tot en met 1 maart 2023.
 • De bedragen voor de geplande activiteiten moeten binnen de begroting passen.

Heeft u met een stichting, vereniging of als inwoner een idee voor een activiteit? Neem contact op met Eduard Annen, via het e-mailadres 25jaar@dewolden.nl of 06-12343575. Ook voor het beantwoorden van vragen of twijfels over uw voorstel helpen we graag verder!

Pastorie Zuidwolde: tijdelijke opvang vier gezinnen asielzoekers

do, 22/12/2022 - 08:07

Om de druk van de instroom te verlichten kwamen de Drentse gemeenten eerder dit jaar overeen gezamenlijk voor 450 plekken te zorgen in de crisisnoodopvang. Gemeente De Wolden neemt hiervan maximaal 50 plaatsen voor haar rekening. Tezamen met de tijdelijke opvang van gezinnen in Linde zorgt de pastorie er nu voor dat De Wolden op minimaal 31 plekken komt.

Het voornemen de vier gezinnen tijdelijk te huisvesten is besproken met vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Zuidwolde en de voorzitter van de Ondernemersvereniging Zuidwolde. Het college van De Wolden maakt het besluit op 10 januari definitief.

Eigenaar van de pastorie, Hervormde Gemeente Zuidwolde, toont zich verheugd over de tijdelijke opvang. Scriba Hans Huiskes “Met onze christelijke waarden als uitgangspunt dragen wij er graag aan bij de nood te verlichten voor mensen die in deze tijden zo in de verdrukking zitten.”

De gemeente treft maatregelen om de veiligheid rond de pastorie te waarborgen. In de eerste plaats heeft de organisatie vertrouwen in de vier al bekende gezinnen uit Hoogeveen. Daarnaast kent de opvang duidelijke huisregels waarvoor de bewoners altijd tekenen bij aankomst. Bovendien regelt de gemeente permanente beveiliging in en rond het pand. Tot slot heeft de locatie een aanspreekpunt voor de buurt, in de vorm van de locatiemanager die het pand beheert.

De kosten van de tijdelijke opvang, waaronder inrichting, beveiliging en medische verzorging worden geheel gedragen door het Rijk.

Gemeenten zetten in op behoud lokale culturele vrijetijdsaanbod

do, 22/12/2022 - 07:58

De gemeenten onderzoeken begin 2023 hoe het culturele vrijetijdsaanbod, dat op dit moment door de stichting Scala wordt uitgevoerd, op een faire, marktconforme en kwalitatief goede wijze georganiseerd kan worden. Tijdens dit onderzoek blijft Scala aan haar cursisten lesgeven. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de betrokken gemeenten en Scala.

Nieuwe vorm

Het bestuur van Scala heeft de gemeenten onlangs laten weten de stichting te gaan ontbinden wegens financiële tekorten. De gemeenten hebben de intentie om de overgang van Scala als huidige aanbieder naar een nieuwe vorm van cultuureducatieaanbod in de vrije tijd zo soepel mogelijk te laten verlopen. Welke vorm dit wordt en hoe de gemeenten dit vertalen naar de lokale situatie, is onderdeel van het onderzoek.  Scala is een van de gesprekspartners in het onderzoek. Daarom verlenen de gemeenten aan Scala voor drie maanden subsidie onder voorwaarden. Dit kan verlengd worden.

Culturele piramide

De betrokken gemeenten hechten aan het voortbestaan van de opbouw en borging van de culturele infrastructuur. De culturele infrastructuur maakt onderdeel uit van de zogeheten culturele piramide. Cultuureducatie op school vormt de basis van deze piramide en wordt in de tweede laag opgevolgd door het faciliteren van persoonlijke culturele ontwikkeling. Deze laag vervult Scala op dit moment. De top van de piramide bestaat uit de laag ‘talentontwikkeling’.
 

Maatschappelijke organisaties en hun energierekening

wo, 21/12/2022 - 15:04

Daarom wil de gemeente voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten door de hoge energiekosten. De hulp die de gemeente kan bieden heeft grenzen, daarom wil de gemeente eerst weten hoe groot de problemen zijn.

Inventarisatie

Medewerkers van de gemeente bellen maatschappelijke organisaties op om te vragen hoe groot hun energieproblemen zijn. Pas als de gemeente een beeld heeft van hoeveel organisaties in de problemen zitten en hoe hoog de nood is, kunnen plannen voor hulp gemaakt worden. Bij acute problemen kan de gemeente misschien financieel ondersteunen of helpen om gebruik te maken van regelingen, bijvoorbeeld van de rijksoverheid.

Bent u niet gebeld of gemaild?

Medewerkers van de gemeente zijn twee weken geleden begonnen met bellen en mailen naar alle maatschappelijke organisaties. Denkt u nu: mijn dorpshuis of mijn vereniging kan hulp gebruiken? En bent u (nog) niet gebeld? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0528.  

Criteria voor ondersteuning

Geld van de gemeente is niet overal nodig, maatschappelijke organisaties hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. En geld van de gemeente is ook niet altijd mogelijk, het budget is beperkt. Welke spelregels daarvoor gelden, dat bepaalt de gemeente in januari 2023.

Toekomst

De gemeente gaat in 2023 met de organisaties samen nadenken over oplossingen die ook in de toekomst helpen. Zoals het verduurzamen van gebouwen.
 

Noodfonds voor inwoners in financiële nood

ma, 19/12/2022 - 09:19
Meer mensen kunnen energietoeslag aanvragen

Gemeente De Wolden kiest ervoor om de energietoeslag aan meer mensen te geven. Hebben inwoners een inkomen tot 130% van het sociaal minimum? Dan kunnen zij ook  de energietoeslag aanvragen.

Maatwerk voor inwoners

Via dit noodfonds kan de gemeente inwoners in bijzondere gevallen extra ondersteuning bieden wanneer zij financieel in knel komen door inflatie en stijgende energieprijzen. Het gaat hierbij om een noodfonds voor schrijnende gevallen, waarbij te denken valt aan een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of licht. Wethouder Van Dijk: “In het bijzonder gaat het hier om het ondersteunen van inwoners die, door het hebben van een te hoog inkomen, niet in aanmerking komen voor andere ondersteuningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. Ook deze groep inwoners kan door een combinatie van factoren - bijvoorbeeld: een hoge hypotheek, studerende kinderen in combinatie met een hoge energierekening- op dit moment financieel in de problemen raken.”

Iedereen moet mee kunnen doen

Door goede samenwerking met partners zoals woningcorporaties, het Drents Energie Loket en Stichting Welzijn De Wolden hopen wij de hulp te bieden waar juist nu behoefte aan is. Gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dit fonds helpt daarbij.

Vraag om hulp

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat wij met onze inwoners mee kunnen denken in deze tijden. Als er zorgen of problemen zijn rondom het betalen van rekeningen, vraag dan hulp. Consulenten kunnen thuis helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming. Met vragen kunnen inwoners altijd terecht bij het Informatiepunt Geldzaken.

Bent u vrijwilliger? Praat mee over alternatieve activiteiten voor subsidie

do, 15/12/2022 - 11:48

Vanaf januari wordt het OPK ingezameld door PreZero, de partij die al het huishoudelijk afval ophaalt in onze gemeente. Hiermee komt een einde aan de mogelijkheid om met vrijwilligers het OPK op te halen. Voor vrijwilligersorganisaties die door dit besluit een verlies aan inkomsten ervaren is een afbouwregeling van vier jaar van toepassing.

Denkt u ook mee over de mogelijkheden?

De gemeente gaat begin 2023 in gesprek met alle vrijwilligersorganisaties (ook organisaties die niet betrokken waren bij het ophalen van OPK) over hoe de inzet van vrijwilligers op een andere manier ingevuld kan worden. Zo kunnen we samen alternatieve activiteiten bedenken waardoor vrijwilligersorganisaties mogelijke subsidies kunnen ontvangen. Vrijwilligersorganisatie betrokken bij het OPK hebben hiervan in oktober al bericht gehad.

Vragen

Hebt u vragen of wilt u ook meedenken over de inzet van vrijwilligers, neem dan contact op met Jaron Tichelaar of Arco Marissen, via telefoonnummer 14 0528.

Nomineren sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van De Wolden van het jaar 2022

wo, 14/12/2022 - 14:14

Kent u één of meerdere sporters en/of teams die een bijzondere prestatie heeft/hebben geleverd? Dan kunt u de gegevens van de sporter(s) inclusief de behaalde prestatie mailen naar sport@dewolden.nl. Nomineren kan tot uiterlijk maandag 16 januari 2023.

Criteria voor nominatie

 • De kampioen(en) moet(en) woonachtig zijn in gemeente De Wolden.
 • Men moet een 1e plaats op provinciaal- of een 1e, 2e of 3e plaats op nationaal-, Europees- of wereldniveau behaald hebben.
 • Teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse.
 • Bij teams en elftallen komt uitsluitend het eerste team of elftal dat kampioen is geworden in aanmerking.
 • De beoefende sport van de kampioen(en) dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF.

De aanmeldingen zullen beoordeeld worden en uit iedere categorie zal er iemand worden aangedragen voor het Sportgala Drenthe op maandag 6 maart 2023 in Schouwburg Ogterop in Meppel.

Europese aanbesteding Drukwerk

vr, 09/12/2022 - 12:29

Op hoofdlijnen komt de dienstverlening op het volgende neer:

 • Drukwerk en op voorraad houden van briefpapier en enveloppen (huisstijl drukwerk);
 • Drukwerk van onder meer visitekaartjes, flyers, brochures, nieuwsbrieven, posters en rapporten (algemeen drukwerk);
 • Reprografische werkzaamheden uitvoeren, zoals kopiëren, inbinden, couverteren (vouwen, vullen en sluiten van enveloppen) etc. (repro werkzaamheden);
 • Het verwerken van mailingen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG);
 • Waar nodig het uitvoeren van DTP-werkzaamheden (opmaken en bewerken van documenten).
Meedoen aan de aanbesteding

Heeft u interesse om uw bedrijf in te schrijven voor de aanbesteding? Meld u dan aan via het aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract door een bedrijfsprofiel aan te maken.

Informatiebijeenkomst dinsdag 20 december 2022

Om u te vertellen wat er komt kijken bij de aanbesteding, organiseert de SWO een informatiebijeenkomst van 13.00 tot 14.00 uur in het Raadhuis in Hoogeveen. U krijgt dan algemene uitleg over de Europese Aanbestedingsprocedure en achtergrondinformatie over de opdracht.

Wilt u naar de informatiebijeenkomst komen? Meld u dan vooraf aan door een bericht te sturen via het aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract.

Vier initiatieven gehonoreerd in vierde ronde 2022 Initiatiefrijk De Wolden

do, 08/12/2022 - 10:34

Dit betekent dat met € 40.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen. De initiatieven die dit keer een bijdrage krijgen zijn de ondernemersvereniging Zuidwolde, Natuurvereniging Zuidwolde, projectgroep Bloeiend Ruinen en basisschool de Arendsvleugel in Ruinerwold. Het betreft de volgende projecten:

IJsplein in Zuidwolde

De ondernemersvereniging wil in de week voor kerst een ijsplein midden in het dorp op het plein Kerkinge. Het ijsplein is voor alle inwoners gratis toegankelijk. De basisscholen zullen hun gymlessen omzetten naar een schaats les. Alle kinderen kunnen zo samen genieten en bewegen en krijgen na de les ook nog wat lekkers. In de avonden zal er een curlingtoernooi worden georganiseerd voor ondernemers uit het dorp.

Natuurvereniging Zuidwolde

De natuurvereniging bestaat volgend jaar 50 jaar. Zij willen dit graag samen vieren met alle inwoners uit het dorp. De prachtige natuur van Zuidwolde en de waarde daarvan willen ze op verschillende manieren extra onder de aandacht brengen.

Het bekende Vlinderommetje is uitgebreid met een extra lus waardoor er 2 routes zijn van respectievelijk 7 en 10 kilometer. Hier moeten borden voor worden aangepast. De Vlindertuin zal heringericht worden waardoor de diversiteit aan insecten en planten nog meer toeneemt. Samen met ondernemers uit het dorp zal gekeken worden of er een etalagewedstrijd gehouden kan worden die als speurtocht door de kinderen gevolgd kan worden. Er komt een boek met veel mooie foto’s en gedichten en uitleg over de begraafplaats, haar ontstaansgeschiedenis en de culturele waarde van deze bijzondere plek in het dorp. In de Boerhoorn zal een levende expositie worden ingericht waarbij vlinders centraal staan. Bassischolen worden hiervoor uitgenodigd om zo kinderen te betrekken bij de natuur en de waarde daarvan. Op de jubileumavond in de Boerhoorn zal er een presentatie zijn van de landelijke Vlinderstichting. Voor deze avond worden alle inwoners van Zuidwolde en andere belangstellenden van harte uitgenodigd. Ook de jeugd van 12 tot 18 jaar wil de Natuurvereniging graag meer betrekken bij hun activiteiten. Hiervoor zal een jeugdgroep worden opgericht die hun plek gaat krijgen in een gebouw aan de Ekelenbergweg.

Bloeiend Ruinen

De projectgroep wil de biodiversiteit in het dorp vergroten. Hiervoor zullen er lezingen worden georganiseerd om inwoners enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan om de biodiversiteit in hun eigen tuin en omgeving te vergroten. Er wordt een startsubsidie gegeven zodat de projectplannen voor de openbare ruimte samen met de inwoners verder uitgewerkt kunnen worden.

Speel en buurtplein in Ruinerwold

Basisschool de Arendsvleugel wil het speelplein en een naast gelegen groenstrook omtoveren tot een uitdagende en inspirerende leer/speel/leefomgeving voor kinderen. Van klimmen tot verwonderen, bouwen en ontspannen. Een plein met oog voor het klimaat, dat bijdraagt aan een gezonde en creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt het plein zo ingericht dat er ruimte is voor een buitenklas die als theaterruimte gebruikt kan worden. Het plein kan ook gebruikt worden als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en voor theater en/of muziekvoorstellingen of kleine evenementen.

Zelf aan de slag?

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op op de pagina initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.

Gemeente De Wolden medestander van Orange the World 2022

ma, 05/12/2022 - 13:46

Daarom wappert 25 november de Orange the World vlag voor het gemeentehuis. Op zaterdag 10 december sluit de burgemeester de campagneperiode af bij de Muur van Geweld in de Wijk om 11.00 uur. U bent van harte welkom.

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Gemiddeld sterft in ons land gemiddeld iedere 10 dagen een vrouw door geweld door haar (ex)partner. Om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen (femicide) is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag startte de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Activiteiten in gemeente De Wolden

Tijdens de actiedagen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan Orange the World: de Ontmoetingskerk en Hervormde Kerk Zuidwolde doen actief mee. De voorzitter van Soroptimistclub De Reestlanden sprak in tijdens de gemeenteraadvergadering, de Zuudwoldiger Huuskamer is oranje uitgelicht en Modehuis Dekker heeft een oranje etalage. In de bibliotheek is een tafel ingericht met een selectie van boeken waarin geweld tegen of onderdrukking van vrouwen centraal staat.

De actieperiode wordt op 10 december door Soroptimistclub De Reestlanden om 11.00 uur afgesloten met een ceremonie bij het nationaal monument De Muur tegen Geweld in de Wijk. Burgemeester Nieuwenhuizen zal hier samen met Jack Keizer, voorzitter Federatie Nabestaanden Slachtoffers van Geweld, spreken en bloemen leggen. Het projectkoor Orange the World, een initiatief van Sinje Kiel (de Markiezin van Drenthe) zal met Esther de Vos, sopraan, onder leiding van Marjanne Visscher van het Vrouwenkoor Hoogeveen, een lied ten gehore brengen.

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door of de Orange the World vlag uit te hangen, een gebouw oranje uit te lichten en door in de gemeenteraad extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Geen jongen wordt als dader geboren; hoe zorgen we ervoor dat hij niet zo eindigt? Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

De Wolden start met Uniek Sporten Uitleen

ma, 05/12/2022 - 13:41

Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft plezier. Maar welke sport past het best bij jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Werkwijze

Uniek Sporten Uitleen is meer dan alleen een sportrolstoel of handbike uitleen, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie. Bovendien zijn er geen kosten verbonden aan deze dienst.

De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je dan minimaal een week tot maximaal zes maanden. Binnen die periode kun je namelijk een goed beeld krijgen of die sport bij jou past, zegt Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. "Ook of het fysiek bij je past. Als je wilt gaan basketballen maar je kunt die bal niet tot de hoogte gooien van de basket, dan kan ik me voorstellen dat het geen leuke sport is om te doen. Het kan dus dat het aan je fysieke gesteldheid ligt dat basketbal geen optie is. Kom je daar na twee maanden achter en je wil bijvoorbeeld gaan rolstoel hockeyen met een andere rolstoel dan is dat geen probleem bij Uniek Sporten Uitleen. Zo kun je meerdere keren een beroep doen op deze uitleenservice om te kijken wat bij jou past."

Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het gewenste hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens naar de gemeente voor het aanvragen van het juiste sporthulpmiddel.

Hulpmiddelen

In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, te weten de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, lig bike, aankoppelbare handbike en Running Frame. Sport wethouder Egbert van Dijk: “Sport is voor iedereen belangrijk en we vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom is het van groot belang dat onze gemeente meedoet aan de uitleenpool. Lichaam en geest hebben beweging nodig. Een jeugdlid op de schietvereniging heeft een rolstoel aangevraagd. Hij kan straks niet alleen zelfstandig schieten vanuit een rolstoel, maar kan ook toewerken naar zijn droom; het EK volgend jaar in Rotterdam. Dat is waarom we dit faciliteren.”

Vanaf 1 november is Uniek Sporten Uitleen voor in ieder geval drie jaar beschikbaar in De Wolden. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met SportDrenthe, Uniek Sporten, Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. Wilt u meer informatie over Uniek Sporten Uitleen, kijk dan op www.unieksporten.nl/uitleen.

Oud papier en karton alleen nog aanbieden in de juiste container

do, 01/12/2022 - 11:59

Dit betekent dat de OPK-container niet meer geleegd zal worden met behulp van vrijwilligers. Hierdoor moet de OPK-container ook op dezelfde manier worden aangeboden als uw andere containers.

Dit betekent:

 • De container moet met de opening van het deksel naar de straat staan;
 • De containers moeten bij voorkeur 2 aan 2 met een tussenruimte van ca. 30 cm. worden aangeboden;
 • De aangeboden container moet minimaal twee meter van obstakels (zoals lantaarnpalen, verkeersborden etc.) verwijderd zijn;
 • Het deksel van de container moet volledig gesloten zijn (om verwaaiing te voorkomen);
 • Oud papier en karton dat niet in de container wordt aangeboden (maar erbij wordt geplaatst) wordt niet ingezameld;
 • Op de inzameldag, die u kunt vinden in de afvalkalender, moet uw container vanaf 07.00 uur aan de straat staan.

Door deze wijziging van inzamelen, wordt materiaal dat naast de container aangeboden wordt, niet meer meegenomen. Wanneer uw oud papier en karton niet in de container past dan kunt u dit gratis op de milieustraat aanleveren. Daarnaast staan er op de website dewolden.nl/afval enkele tips hoe u optimaal gebruik kunt maken van de ruimte in uw container.

Initiatiefrijk De Wolden wordt voortgezet!

do, 01/12/2022 - 11:16

Initiatiefrijk De Wolden is een succes gebleken. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de subsidieregeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.

De gemeenteraad wil dat ook in de komende vier jaar weer volop gebruik gemaakt wordt van de subsidieregeling. Zo kan het saamhorigheidsgevoel in het dorp nog verder groeien en werken inwoners en gemeente samen aan een Krachtig De Wolden. De oude subsidieregeling is op advies van de rekenkamer aangepast. De criteria zijn duidelijker omschreven. Hierdoor is het voor de aanvrager helder hoe de aanvraag beoordeeld wordt.

Meer informatie?

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden staat op dewolden.nl/initiatiefrijk. De dorpencontactfunctionarissen van de gemeente, Jacomijn de Jong en Suzanne Lammers, denken met initiatiefnemers mee over de haalbaarheid van een plan of het versterken ervan. Ze zijn telefonisch bereikbaar op 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Neem gerust contact met hen op, ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling.

Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

vr, 25/11/2022 - 11:47

Bij de herstelwerkzaamheden worden klinkers in reparatievakken vervangen door nieuw asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemers Buning Wegenbouw uit Zuidwolde en De Wilde Wegenbouw uit Groningen.  

Het betreft de volgende locaties:

Plaats Straat Zuidwolde  Westerveldseweg, achter de Zuiderhof Zuidwolde  Ommerweg, nabij huisnummer 29 Zuidwolde  Bazuinerweg, kruising Ommerweg Zuidwolde Bazuinerweg, Middelveenseweg Veeningen Fietspad, nabij loods CH De Wolden (huisnummer 1b) Alteveer Oosterweg, net voor kombord Echten Oshaarseweg, tussen bocht en huisnummer 3 Oosteinde Koekangerweg, nabij huisnummer 3a Ruinen Oosterstraat, nabij garage Kelly en kombord Ansen Voorlanden, nabij huisnummer 8 de Wijk Luchtenstein, voetpad bij vijver Kerkenveld Gedempte Wijde Wijk Koekangerveld Fret, nabij Wissel (park Marterhaar) Koekange Mr. J de Blieckweg Koekange Koekangerdwarsdijk, nabij Kerklaan Koekange Koekangerdwarsdijk, huisnummer 30 Alteveer Oosterweg, nabij huisnumer 9 Alteveer Oosterweg, nabij huisnummer 28 Kerkenveld Gedempte Hoofddiep, nabij kruising Jan Haarstraat Koekange Koekangerdwarsdijk, nabij huisnummer 37 Ruinen Armstraat, nabij kruising Hinkenkamp Ruinen Fietspad Oosterstraat, nabij garage Kelly


Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn bovenstaande wegen ter plaatse van de reparatievakken geheel of gedeeltelijk afgezet. Het verkeer zal hiervan enige hinder ondervinden. Woningen en bedrijven zijn bereikbaar, ook voor Hulpdiensten en ProZero. (Brom)fietsers op fietspaden moeten afstappen en door de berm lopen met de (brom)fiets). Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven. Nadere informatie kunt u krijgen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via telefoonnummer 14 0528.

Pagina's