Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 57 min 45 sec geleden

Zonnelening terug binnen Stimuleringslening

do, 04/03/2021 - 14:59

Gemeente De Wolden heeft de bestaande Stimuleringslening aangepast. Er is een leenmogelijkheid toegevoegd voor inwoners die alleen zonnepanelen willen aanschaffen, zonder dat ze een andere verduurzamingsmaatregel willen treffen. De aangepaste Stimuleringslening volgt hiermee de Zonnelening op, die voorheen beschikbaar was.

Er is jaarlijks € 150.000,- beschikbaar voor inwoners die de aanschaf van zonnepanelen willen financieren. De Stimuleringslening is voor zowel huurders als woningeigenaren die hun woning willen verbeteren of energiezuiniger willen maken.

Meer informatie over de lening en het aanvragen ervan kunt u vinden op deze site.

Diftar; huis-aan-huis brief en flyer

do, 04/03/2021 - 09:30

Vanaf deze week ontvangt u, als inwoner van De Wolden, een brief over het proces rondom diftar. In deze brief vindt u o.a. informatie over de totstandkoming van diftar, andere inzameldienst, andere inzamelfrequentie, nieuwe tarieven en wijzigingen op de milieustraat. Best veel veranderingen in een korte tijd, waarbij wij ons kunnen voorstellen dat dit leidt tot vragen. Daarom ontvangt u deze brief, waarin we graag antwoord geven op de vragen die er zijn. Met een flyer als bewaarexemplaar.

Diftar, waarom doen we dat?

Restafval bevat nog te veel waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen (zoals plastic) bij het afval, betekent meer milieuwinst en een grotere kostenbesparing. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig.

Het doel van Diftar is betere afvalscheiding wat uiteindelijk ook leidt tot lagere kosten voor u, omdat u gaat betalen voor dat wat u werkelijk weggooit in de restafvalcontainer. Het aanbieden van papier, plastic, groente­ en tuinafval is gratis. Hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de weg zet, hoe minder u betaalt. “Afval scheiden goed voor milieu én portemonnee”

Heeft u na het lezen van de brief en flyer nog vragen, kijk dan op dewolden.nl/afval.

Gerelateerd bericht: betalen voor restafval in container

 

Column burgemeester Roger de Groot uit De Wolder Courant van 3 maart 2021

wo, 03/03/2021 - 08:53

Beste Woldenaren,

Na een prachtige week met sneeuw en ijs, kwamen afgelopen week de krokussen op en scheen de zon volop. Mooi voor diegene die vakantie had. Er werd volop gewandeld en gefietst. We konden even genieten van een gevoel van vrijheid. Lekker naar buiten!

Wat zou het toch mooi zijn als het coronavirus ons weer die ruimte geeft. Het aantal besmettingen laten echter nog maar nauwelijks een daling zien. Iedereen merkt om zich heen dat het geduld opraakt. We willen allemaal onze vrijheid terug. Ik snap dat heel goed. Je ziet ook die worsteling bij de regering. Want als je naar de besmettingscijfers kijkt is er geen ruimte voor versoepeling. Maar ze voelen en snappen ook die maatschappelijke druk.

Zoals de sneeuw in rap tempo verdween, zo verdwijnt ook in rap tempo de (spaar)gelden van de ondernemers. De nu al maandenlange lockdown houdt de ondernemer in een wurggreep en belemmert ze in wat ze graag doen: ondernemen. En niemand houdt het lang vol als je iets wat je graag doet, niet meer mag doen. Dit is niet alleen financieel zwaar maar ook mentaal. Voor de ondernemers is er weinig perspectief. Want 10 minuten winkelen is natuurlijk niet veel. En dan ook maar 2 klanten in je winkel. Daar stroomt het benodigde geld niet mee binnen en kost eerder geld dan dat je wat verdient. Maar toch…. We mogen weer naar de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist. Het is toch weer wat.

Zorgen

In ons college komt dit vraagstuk veelvuldig aan bod. Hoe kunnen we ondersteunen. Hoe kunnen we er zijn voor onze inwoners/ondernemers. Weet iedereen ons te vinden of onze ambtenaren. In de netwerken van de wethouders en van mijzelf vragen we aandacht voor de zorgen die leven bij de ondernemers. In Drents verband is door de wethouders economische zaken en de gedeputeerde een brief gestuurd naar de minister van Economische zaken om perspectief te bieden aan de ondernemers.

Waar kun je terecht

Wij blijven onze zorgen delen binnen onze netwerken. Het pakket aan maatregelen dat door alle Drentse gemeenten en de provincie is vastgesteld blijft de gemeente actief promoten. Vanuit het loket Ik Ben Drents Ondernemer kunnen ondernemers ondersteuning krijgen bij het aanvragen van landelijke en regionale financiële regelingen en ook vanuit Regio Zwolle via samenuitdecrisisregiozwolle.nl kan ondersteund worden. Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de contactpersoon binnen De Wolden: Eduard Annen, via 06-12343575 of e.annen@dewoldenhoogeveen.nl. Of wilt u mij of één van de wethouders spreken dan kan dat natuurlijk altijd ook.

Ondanks alle regelingen die er met de beste bedoelingen zijn, wil de ondernemer gewoon open en zo ook de sportschool, het terras, de restaurants enzovoort. Uiteraard veilig en met ‘slimme oplossingen’. Want zowel financieel als mentaal is er grote behoefte aan perspectief bij ondernemers, organisaties en inwoners.

Roger de Groot, burgemeester

Praat mee over het sociaal beleid van uw gemeente!

di, 02/03/2021 - 11:42

De cliëntraden zijn onafhankelijk en adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd. Deze adviezen betreffen de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Hieronder vallen bijvoorbeeld de (jeugd)zorg, werk en inkomen, minimabeleid en wonen en welzijn. Om tot deze weloverwogen adviezen te komen hebben de raden, en dus haar leden, veelvuldig contact met maatschappelijke organisaties, adviesraad sociaal domein, inwoners en de gemeente zelf. De raden vergaderen 1x per maand. Vanwege Corona vergaderen de cliëntraden digitaal in plaats van in ons gemeentehuis in Zuidwolde.

De leden van de cliëntraden zijn betrokken inwoners van de gemeente De Wolden die vanuit hun achtergrond, bv. werk, opleiding of sterke affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen, breed kijken naar het sociaal beleid van de gemeente en meedenken juist in die situaties waar wellicht verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Om het werk van de cliëntraden te continueren en de kwaliteit van advisering te behouden danwel uit te breiden komen de Cliëntraden Jeugd en Wmo graag met u in contact. Wilt u vanuit uw kennis/ervaring en sociale bewogenheid meepraten over onderwerpen die voor veel van onze inwoners van groot belang zijn, neem dan contact op en laat u informeren omtrent de mogelijkheden. 

Neem contact op met:

Overhandiging eerste preventiemenu basisonderwijs aan De Klimtoren

di, 02/03/2021 - 09:00
Het preventiemenu

In de gemeente De Wolden is in 2018 gestart met het preventiemenu basisonderwijs, omdat er veel preventieactiviteiten op scholen af komen. Veel organisaties willen iets van scholen en vragen scholen mee te doen aan preventieactiviteiten om de kinderen te bereiken. Om hier meer verbinding in te krijgen en te voorkomen dat dit ad hoc plaats vindt, wordt dit tegenwoordig vanuit het preventiemenu gebundeld aangeboden. In het preventiemenu staan gastlessen over onder andere financiën, gezondheid, relaties, internetgebruik en weerbaarheid.

Bewuste keuzes

Met betrokken aanbieders is voor het nieuwe schooljaar een map voor het basisonderwijs gemaakt met het preventieaanbod op een rij. Scholen kunnen hieruit eenmalig duidelijke en bewuste keuzes maken voor schooljaar 2021-2022. De school ontvangt zodoende een jaarlijks ‘lespakket op maat’. De doelgroep is hierbij groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over het preventiemenu basisonderwijs kunt u opvragen bij Leoni Pleiter, coördinator preventiemenu, via e-mail l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Aanbrengen grasstenen De Wolden

ma, 01/03/2021 - 07:17

Het gaat hierbij om onderstaande locaties in de aangegeven periode:

Week 9, 1 t/m 5 maart
Alteveer, Oosterweg, 2 uitwijkstroken aanbrengen tussen Alteveer en Zuidwolde
Kerkenveld, Jan Haarstraat, tussen kombord Alteveer en Burg. Jansstraat
Fort, Fort, binnenbochten tussen Schoonveldersteeg en Schoolweg
Zuidwolde, Burg. Tonckensstraat, bij huisnummer 54

Week 10, 8 t/m 12 maart
Koekangerveld, Koekangerveldweg, aansluiting bij de Bosweg
Ruinen, Wold Aaweg, een aantal bochten langs de klinkerweg vanaf de brug richting Weerwille
Ruinen, Leeuwte, ter plaatse van de kruising met Achter de Broeken. Ook worden hier betonbuizen rechtop neergezet als fysieke bochtdwingers voor groot verkeer
Ruinen, Armstraat, ter plaatse met de aansluiting op de Anserweg
Ruinen, Ruinerdijk, tegenover de kruising met Armweide bij Wijnhoeve Runa

Week 11, 15 t/m 19 maart
Ruinerwold, Keuterhoekweg, tussen Wolddijk en Dokter Larijweg
Oosteinde, Madeweg, tussen Oosteinde en Dokter Larijweg

Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden geen wegen afgesloten. Wel kan er enige hinder ontstaan door het plaatselijk toepassen van een halve rijbaan afzetting. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 0528-373164 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

 

Huis-aan-huis inzameling textiel

do, 25/02/2021 - 16:24

Een week voor de inzameling ontvangt u een zak/sticker in uw brievenbus waarmee u textiel aanbiedt. Hierop vindt u praktische informatie over de inzameling, zoals wat welkom is, hoe u het textiel kunt aanbieden en waar u terecht kunt met vragen.

Geen zak of sticker ontvangen? Dan kunt u uw textiel ook aanbieden in een vuilniszak (liefst een doorzichtige zak) waarop u duidelijk aangeeft dat het om textiel gaat. U kunt ook meerdere zakken aanbieden. Ook is het belangrijk dat u de zakken gesloten aanbiedt, zodat het textiel niet nat kan worden.
Zet het textiel voor 09.00 uur op een goed zichtbare plaats aan de openbare weg, zodat de inzameling in uw straat niet wordt gemist. Als uw zak onverhoopt niet is opgehaald, kunt u het telefoonnummer bellen dat op de zak/sticker staat. Na kantoortijden kunt u een bandje inspreken. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om het op te lossen. De inzameling wordt gedaan tussen 09.00 en 17.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij Louise Kirby, telefoonnummer 030-6568716 of e-mail: l.kirby@sympany.nl.

Europese aanbesteding kantoorinrichting

do, 25/02/2021 - 11:05

In deze aanbesteding is de SWO op zoek naar een geschikte partner op het gebied van kantoorinrichting die ons kan adviseren en op een innovatieve en duurzame wijze haar kantoorgebouwen kan inrichten.

De opdracht omvat:

 • herinzet bestaand meubilair (re-use, repair, refurbish);
 • levering en plaatsing van nieuw circulair meubilair;
 • advies m.b.t. ruimte inrichting;
 • herbestemmen onbruikbaar meubilair.

De Samenwerkingsorganisatie is hiervoor op 24 februari jl. een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om één geschikte partij te selecteren die het beste voldoet aan de eisen en wensen.

De aanbesteding loopt via Negometrix. De betreffende documenten vindt op de site van Negemetrix.
 

Dorpsvisie Veeningen; inwoners Veeningen waarderen hun dorp met een 7,9

wo, 24/02/2021 - 14:46

Vrijwel alle punten uit de eerste dorpsvisie, die verscheen in 2011, zijn gerealiseerd.

Veeningen heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt aan de ontwikkeling en de herinrichting van het centrum gebied van het dorp, later Het Groene Hart van Veeningen genoemd. Het Groene Hart van Veeningen is de verbinding tussen de belangrijkste voorzieningen. De school, het dorpshuis, de speeltuin, de sportvelden en het aangrenzende bos.

Enkele concrete projecten die zijn gerealiseerd:

 • De sportkooi, Jeu de Boulesbaan en fitnessparcours zijn aangelegd.
 • Het belevingspad (ipad-weg), een boomhut en speelaangelegenheden voor jong en oud.
 • Nestkastjes en een insectenhotel zijn samen met de schoolkinderen gemaakt
 • Informatie over “Het Groene Hart Veeningen”, fiets- en wandelroutes vindt men aan de gevel van het dorpshuis.
 • Nieuwe verlichting op de sportvelden aangebracht
 • Het parkeerterreinen het terras voor het dorpshuis heeft een metamorfose ondergaan.
 • Het opstellen van een beheerovereenkomst met grondeigenaren en gebruikers van Het Groene Hart Veeningen.

De waardering van de inwoners is de afgelopen 10 jaar toegenomen van een 7,3 naar een 7,9. Wat valt er nog te wensen in Veeningen zou je zeggen.

De dorpsvisie 2.0 laat het zien

Op de 1ste plaats natuurlijk dat alles wat is opgebouwd goed wordt onderhouden. 2 keer per jaar doen 3 vrijwilligers een inspectieronde, waaruit een aantal klussen naar voren komt. Op de NL doet dag en de Burendag gaan een groot aantal inwoners hiermee aan de slag. De klussen die overblijven of tussentijds opkomen worden door het klusteam bestaande uit 10 vrijwilligers opgepakt. Het klusteam komt hiervoor 1 keer in de maand bij elkaar.

Sociaal: aan nieuwe activiteiten staat in de planning:de betrokkenheid van de gemeenschap behouden en verbeteren. Dit door o.a. het organiseren van gezamenlijke maaltijden in het dorpshuis, en ook een boekenkast als uitleenpunt.

Duurzaamheid: samen optrekken in de energietransitie, participeren in onderzoeken naar groen gas en plaatsen van zonnepanelen.

Wonen: aandacht voor nieuwbouw voor starters en verbouwen van oude boerderijen tot appartementen eventueel voor ouderen.

Verkeer: meer controle op snelheid, vooral in de omgeving van de school.

Relatie met de gemeente: terugkoppelen van vragen en meldingen verbeteren.

Dini Dubois, voorzitter van Plaatselijk Belang Veeningen is trots op alles wat er is gerealiseerd, op hetgeen de inwoners aan werk hebben verzet en nog meer op hoe er met elkaar wordt samengewerkt en meegedacht in Veeningen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat ook de huidige plannen en ambities gerealiseerd zullen worden door de inwoners. “De dorpsvisie is een mooie leidraad om zo stap voor stap projecten te realiseren. Omdat door middel van de enquête iedereen zijn of haar mening kan geven komen de plannen democratisch tot stand. Hierdoor creëer je ook draagvlak. Vrijwilligers hebben het vaak al druk genoeg maar door de verscheidenheid aan projecten en een goede planning en taakverdeling is er voor elk wat wils en kunnen vrijwilligers aan die activiteiten deelnemen welke het best bij hun past. Wanneer er weer een succes behaald is gaan we dit ook met z’n allen vieren “, aldus Dini Dubois.

Er zijn al meer dorpen bezig met het updaten van hun dorpsvisie. Linde heeft ook de inwoners geënquêteerd en de resultaten verwoord in een boekwerk. Ruinen en Ruinerwold hebben hun plannen voor de komende jaren in concept klaar.

Rioolwerkzaamheden Oosteinde, gewijzigde planning

di, 23/02/2021 - 11:03

Deze planning is gewijzigd. De werkzaamheden aan de Schoolstraat starten op 1 maart 2021. De werkzaamheden zijn naar verwachting gereed op vrijdag 16 april.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgeven bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Drentse wethouders en gedeputeerde EZ roepen minister op om ondernemers perspectief te bieden

ma, 22/02/2021 - 10:01

Voorzitter van de VDG-portefeuille EZ Richard Korteland: “Als gemeenten proberen we ondernemers te steunen daar waar kan. Dat doet ook de provincie en de Rijksoverheid. We zien alleen dat ondanks alle regelingen er vooral behoefte is een stip op de horizon. Wanneer en hoe kan de zaak weer verantwoord open.” In de brief die de gemeenten samen met de provincie sturen wordt de minister gevraagd in gesprek te gaan met brancheverenigingen en medeoverheden en om plannen te maken over hoe de we de economie samen en gefaseerd weer kunnen heropenen.

Eerder al stelden de twaalf Drentse gemeenten en de provincie een pakket aan maatregelen vast om ondernemers te steunen. Zo kon er uitstel van betaling voor belastingen aangevraagd worden en werden facturen snel betaald. Via het loket Ik Ben Drents Ondernemer kunnen ondernemers ondersteuning krijgen bij het aanvragen van landelijke en regionale financiële regelingen.

Met deze brief ondersteunen de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe een oproep van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen die eerder eenzelfde oproep deden.  

Persbericht VDG namens de Drentste wethouders

Wat u kunt doen om uw huis energiezuiniger te maken

vr, 19/02/2021 - 15:07

Maar energie besparen kan ook met kleinere zaken als het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, het plaatsen van led-lampen en het aanbrengen van dak-, raam- of gevelisolatie. De gemeente helpt u om energiebesparende maatregelen te nemen voor uw woning. Dat doen we met verschillende acties:

Waardebon-actie

Bent u woningeigenaar? Dan ligt er een tegoedbon van € 50,- voor u klaar. Deze kunt u gebruiken om energiebesparende producten voor uw woning te kopen. Wilt u de waardebon gebruiken, maar heeft u die niet (meer)? Kijk dan op haaldewarmteinhuis.nl/waardebon hoe u een nieuwe code kunt aanvragen.

Cv verbeterbon

Merkt u dat het lang duurt voordat het huis warm is, of warmen sommige kamers langzamer op dan anderen? Grote kans dat de radiatoren uit balans zijn. Laat dan uw cv opnieuw inregelen en optimaliseren. Na afloop kunt u tot € 200,- terugkrijgen als subsidie. Kijk op haaldewarmteinhuis.nl/cvverbeterbon.

Drents Energieloket

Uw woning energiezuiniger, aardgasloos of energieneutraal maken. Zijn er subsidies voor? Het Drents Energieloket is er voor kosteloos en onafhankelijke informatie en advies. Bel het loket op 085 – 7920158, stuur een e-mail naar info@drentsenergieloket.nl of kijk op de website drentsenergieloket.nl.

Advies- en inkoopactie

Tot 31 maart kunt u zich als woningeigenaar in De Wolden inschrijven voor gratis advies en vrijblijvende offertes op maat. Alle woningeigenaren in De Wolden hebben hierover een brief gehad.

Tijdens de actie worden diverse energiebesparende maatregelen aangeboden, zoals zonnepanelen, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en isolatieglas. Kwaliteit, service en garantie van leveranciers zijn gegarandeerd. Zie ook winstuitjewoning.nl.

Stremming wegen in Alteveer en Linde

vr, 19/02/2021 - 10:21
Oosterweg in Alteveer

De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 11, van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart.

Vuile Riete in Linde

De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 12, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de Oosterweg en de Vuile Riete af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Door middel van bebording zal een omleidingsroute worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Stefan van Leijsen van Arcadis Nederland, te bereiken via 06-13810433.

 

Vandaag tijdens code rood geen afvalinzameling door SUEZ in gemeente De Wolden.

ma, 15/02/2021 - 08:03
Vandaag wordt lokaal de situatie verder bekeken.

360 graden foto’s van de openbare ruimte

do, 11/02/2021 - 14:24

De foto’s worden door de gemeente onder meer gebruikt bij het beheer van de openbare ruimte, de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, het afgeven van vergunningen, het beheer van basisregistraties en WOZ-taxaties. Daarbij gelden strikte voorwaarden die de privacy waarborgen. Zo worden op de foto’s gezichten en kentekens vervaagd, niet op internet gepubliceerd of op een andere wijze openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over Cyclomedia kunt u terecht op www.cyclomedia.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Brondijk (0528-140528), medewerker Geo-Informatie van de eenheid Advies & Services.

Column burgemeester Roger de Groot uit De Wolder Courant van 10 februari 2021

wo, 10/02/2021 - 07:53

Beste Woldenaren,

De eerste maand van dit jaar is alweer voorbij. Een maand van nog steeds in lockdown zijn en een avondklok. Een memorabele maand. In Nederland hebben we, uitgezonderd de oorlogsjaren, niet eerder met een avondklok te maken gehad. Het heeft dan ook wel wat beroering opgeleverd. In De Wolden gaan we daar gelukkig vrij nuchter mee om. Zie ook verderop in mijn column.

Sinds deze week zijn de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dit is natuurlijk aan de ene kant een mooie ontwikkeling. Aan de andere kant brengt het ook dilemma’s met zich mee. Veel onderwijzers vinden het fijn om weer voor de klas te mogen staan en vinden het voor de ontwikkelingen van de kinderen goed dat ze weer naar school gaan. Aan de andere kant lopen zij wel een risico. De leraren moeten heel flexibel of bijna van elastiek zijn. Dan weer online lesgeven. En dan weer voor de klas staan. De ene manier van lesgeven is niet te vergelijken met de andere. En hou iedere leerling er maar eens bij. Diep respect voor onze onderwijzers!

Avondklok in De Wolden

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar wat hebben we mooie inwoners in De Wolden. De creativiteit sloeg ook weer toe zodra de avondklok in Nederland inging. Onze dorpsgenoot Koop Drost kwam met de Zuudwoldiger avondklok. En wat sloeg dat aan. Koop bedacht een lastige quiz waarin vragen op filmpjes worden gesteld door bekende inwoners. De eerste ronde was een groot succes, zodat er al snel een volgende quiz werd opgezet met vele deelnemers. Wat een leuk initiatief!

Ook gaan er leuke plaatjes rond van: Vroeger wilden we elke avond Klok refererend naar De Klok, het uitgaanscentrum in Ruinerwold, waar veel inwoners mooie herinneringen hebben of zelfs hun huidige partner aan over gehouden hebben. Ik hou wel van zulke humor! En zo ken ik u ook. Met een beetje humor deze lastige periode met zijn allen doorkomen.

Help onze ondernemers

Wethouder Gerrie Hempen liet in haar vlog met ondernemers zien dat ook daar mooie initiatieven zijn ontstaan. Ondernemers vloggen en zetten hun social media in om hun producten te laten zien om ze zo aan de man/vrouw te brengen. “Pastassen” worden thuisgebracht. En door enige versoepeling van de lockdown mag u nu zelf uw bestelling ophalen in de winkel. Ik hoor om me heen dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Wat zou het mooi zijn als we onze ondernemers van de wintervoorraden af kunnen helpen.

Extra geld voor cultuur

Ook de culturele sector is hard getroffen door de maatregelen rondom het coronavirus. Veel culturele organisaties missen nu inkomsten terwijl de lasten doorlopen. In de vlog van wethouder Hilda Mulder laat ze zien dat wij via het Gemeentefonds geld beschikbaar stellen om hiermee de lokale kunst en cultuur helpen. Dit geld gaan we verdelen onder de getroffen partijen. Neem vooral contact op met onze medewerkers van cultuur als u hier meer over wilt weten.

Wilt u al onze vlogs nog eens bekijken? Dat kan op het youtube kanaal van onze gemeente.

Door de komst van de Britse variant van corona zitten we de komende weken nog steeds in lockdown. Ondanks dat nu nog de cijfers naar beneden gaan, licht er een derde golf op de loer. Ik vraag u dan ook nog steeds alert te blijven en u te houden aan alle maatregelen. 

Roger de Groot, burgemeester

Routes door Suez vuilnisophaaldienst deze week geannuleerd

di, 09/02/2021 - 12:17

De wegen zijn slecht begaanbaar, de materialen zijn vastgevroren in de afvalcontainers en er staan weinig containers aan de straat. Deze factoren hebben geleid tot het besluit om te stoppen met het rijden van de routes door Suez.

Onze excuses voor het ongemak!

Wij kiezen voor uw en onze veiligheid.

Gladheidsbestrijding gemeente De Wolden vergt uiterste van strooi- en schuifploegen

ma, 08/02/2021 - 12:25
Prioriteit

De gemeente werkt met een gladheidbestrijdingsplan, dat elk jaar bijgewerkt wordt. Daarin wordt bepaald welke wegen eerst aan de beurt zijn en welke later volgen. Volgens dit plan zijn de hoofdroutes eerste prioriteit. Daarna zijn de busroutes, bruggen, belangrijkste (school)fietsroutes en carpoolplaatsen aan de beurt. Hierna worden de wegen naar en rond verzorgingstehuizen, scholen, kinderdagverblijven, parkeerterreinen bij winkelcentra, dorpshuizen, sporthallen en andere verbindingswegen gestrooid.

Niet alle wegen in plan

Door de enorme hoeveelheden sneeuw is op dit moment alleen voldoende capaciteit voor de hoofdroutes. Daar komt bij dat vele straatjes en pleintjes in wijken en buitenwegen niet in het gladheidsbestrijdingsplan zijn opgenomen. Dat betekent dat die sowieso niet worden gestrooid en sneeuwvrij gemaakt.

Wilt u de strooiroutes bekijken, ga dan naar dewolden.nl/gladheid.

Ook wij hebben last van het weer.

ma, 08/02/2021 - 09:14

We willen u vragen alleen in geval van nood contact met ons op te nemen. Heeft u een vraag die minder dringend is, dan willen we u vragen om later deze week contact met ons op te nemen. Wij hopen op uw begrip!

Doe voorzichtig, pas op elkaar en blijf zoveel mogelijk thuis.

Praat mee over het sociaal beleid van De Wolden!

vr, 05/02/2021 - 11:17

Deze adviezen betreffen de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Hieronder vallen bijvoorbeeld de (jeugd)zorg, werk en inkomen, minimabeleid en wonen en welzijn.

Om tot deze weloverwogen adviezen te komen heeft de raad, en dus haar leden, veelvuldig contact met maatschappelijke organisaties, cliëntenraden, inwoners en de gemeente zelf. De raad vergadert 1x per maand s’ avonds vanaf 19.30 uur. Vanwege Corona vergadert de adviesraad digitaal in plaats van in ons gemeentehuis te Zuidwolde.

De leden van de adviesraad zijn betrokken inwoners van de gemeente De Wolden die vanuit hun achtergrond, bv. werk, opleiding of sterke affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen, breed kijken naar het sociaal beleid van de gemeente en meedenken juist in die situaties waar wellicht verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Om het werk van de adviesraad te continueren en de kwaliteit van advisering te behouden danwel uit te breiden komt de raad graag met u in contact. Wilt u vanuit uw kennis/ervaring en sociale bewogenheid meepraten over onderwerpen die voor veel van onze inwoners van groot belang zijn, neem dan contact op en laat u informeren omtrent de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met de onafhankelijk voorzitter Wim Kromdijk. Zijn contactgegevens zijn: wimkromdijk@gmail.com/06-22571265.

Pagina's