Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 15 min 5 sec geleden

Burgemeester Roger de Groot neemt afscheid van De Wolden

do, 06/05/2021 - 15:08

Toen Roger de Groot als vierde burgemeester geïnstalleerd werd zei hij al: ik wil met beide benen tussen de mensen op Woldense grond staan. ‘Naast inwoners, met inwoners, voor inwoners en als inwoner. Zo’n burgervader wil ik zijn.’ En dat is in die 9 jaar wel gebleken. Contact met de inwoners, ondernemers, verenigingen was een groot onderdeel van zijn werkzaamheden in De Wolden.

Initiatiefrijk

Daarnaast was een van zijn speerpunten: Hoe kun je de samenleving meer in zijn kracht zetten? “Mensen kwamen al vlot bij me met nieuwe initiatieven. De slogan ‘actief en betrokken’ werd direct al benadrukt”, kijkt De Groot terug. Het was de voorbode van Initiatiefrijk De Wolden. Het Groene Hart in Veeningen en het Struunpad in Koekangerveld waren de eerste projecten in het licht van overheidsparticipatie. Inwoners hadden zelf plannen gemaakt, fondsen aangeschreven, zetten zelfwerkzaamheid in en vroegen een bijdrage aan de overheid.” Sindsdien zijn er ruim 125 initiatieven verblijd met een bijdrage.

Afscheid inwoners

Het afscheid staat in het teken van de inwoners. Uiteraard worden alle coronamaatregelen in acht genomen. Daarom is er gekozen voor een afscheid in de buitenlucht door middel van een ‘drive through’. U kunt dan lopend/fietsend langs Roger. Roger is op vrijdag 21 mei op 4 plaatsen (de voormalige gemeenten) aanwezig. Daar krijgt u de gelegenheid om de burgemeester uit te zwaaien. Het schema ziet er als volgt uit:

21 mei
09.00-10.30 uur: Ruinerwold, parkeerterrein Buddingehof
11.00-12.30 uur: Ruinen, de Brink
13.30-15.00 uur: de Wijk, parkeerterrein de Slenken
15.30-17.00 uur: Zuidwolde, parkeerterrein sportpark Woltingeslag

Mocht je niet in de gelegenheid zijn afscheid te nemen, dan kun je dat doen via de facebookpagina https://www.facebook.com/afscheidburgemeesterrogerdegroot een bericht voor Roger achterlaten.

Roger de Groot geeft de voorkeur aan een donatie voor ‘Jeugdfonds Sport&Cultuur Drenthe’ i.p.v. een afscheidscadeau. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL57BNGH0285078933, o.v.v. afscheid Roger de Groot.

Herdenking 4 mei 2021

di, 04/05/2021 - 17:00

Dames en heren

De herdenking van 4 mei is een traditie. Maar het is meer dan alleen een traditie. Het is ook van grote waarde om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog, geweld en onderdrukking.

We leven nu, 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog in vrijheid. Wat heeft de afgelopen 76 jaar betekend? Waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?
Door corona zijn onze vrijheden ingeperkt. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten kantoren en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en - tot voor kort ondenkbaar - zelfs een avondklok.

Voor een land waar vrijheid zo hoog in het vaandel staat als in Nederland weegt die inperking zwaar. Wij hechten grote waarde aan onze ‘vrijheid’. Maar wat betekent die vrijheid eigenlijk? En hebben we daar allemaal hetzelfde beeld bij?

Vrijheid heeft vele betekenissen. ‘Kunnen gaan en staan waar je wilt’ en ‘Je eigen keuzes kunnen maken’. Maar ook ‘Jezelf kunnen zijn’, en ‘Vrij zijn om te doen en te zeggen wat je wilt’.
Het gaat zowel om keuzevrijheid, om bewegingsvrijheid, als ook de vrijheid van meningsuiting. De kern is dat mensen uiteindelijk vrij willen zijn om de keuzes te maken die ze zelf willen. Hun kinderen op te voeden zoals ze zelf willen. Te geloven wat ze zelf willen.

Afgelopen jaar is opnieuw duidelijk geworden dat vrijheid maar beperkt maakbaar is. Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien.

Ik heb er in mijn columns ook regelmatig bij stilgestaan. De inperking van vrijheid doet heel wat met ons. En wat zijn we opgelucht als er weer iets meer kan. Nu hebben wij het geluk dat we hier in De Wolden voldoende ruimte hebben om naar buiten te gaan. We kunnen dan weer even genieten van een gevoel van vrijheid. Maar we hebben niet alle vrijheden terug. Zo zijn sommigen ondernemers erg beperkt in hun keuze om te ondernemen. En dat weegt zwaar. Je ziet ook steeds meer tegenstellingen. Met de één gaat het goed en heeft minder last van de beperkingen, maar bijvoorbeeld de jeugd heeft het zwaar. Ons geduld wordt dan ook danig op de proef gesteld.

Vrijheid is dan ook een kostbaar en kwetsbaar goed. Ondanks de beperking in bewegingsvrijheid zijn wij vrij om nog allerlei keuzes te maken in het leven. Het tekent onze samenleving, en onze vrijheid, dat we daar in ons land volop gebruik van maken. Het debat, zowel lokaal, regionaal als landelijk is breed en soms luid.

Toch moeten we ons gezamenlijk beseffen dat die vrijheid van handelen en van spreken ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een verantwoordelijkheid om ons te bekommeren om onze medemensen en ons te realiseren wat ons handelen en ons spreken voor anderen betekent. Te beseffen dat hetgeen wij in vrijheid mogen zeggen voor een ander moeilijk is om te horen. Te beseffen dat jouw mening gehoord mag worden, maar dat ook de reactie van een ander hierop van waarde is. Vrijheid betekent dat je alles mag zeggen, maar het betekent eveneens dat je ook luistert naar een ander.

De kern van vrijheid is dat je het samen beleeft, samen invult. En er ook samen waarde aan geeft. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen en te versterken.

Morgen, 5 mei, vieren we Bevrijdingsdag. Dan vieren we dat we in vrijheid mogen leven. Maar er is voor mij geen Bevrijdingsdag voordat we op 4 mei hebben stil gestaan bij die mensen die hun leven hebben gegeven zodat wij in vrijheid kunnen leven.

Roger de Groot, burgemeester

Europese aanbesteding e-HRM applicatie

ma, 03/05/2021 - 11:07

Hiervoor is op 20 april een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om de partij te selecteren die het beste voldoet aan de eisen en wensen. De aanbesteding loopt via Negometrix en is ook op Tenderned gepubliceerd. Alle contacten verlopen via Negometrix. Ook inschrijven dient via Negometrix plaats te vinden.

Alle verdere informatie en documenten vindt u op de site van Negometrix.

Stremming Velingweg in Echten

do, 29/04/2021 - 15:26

Het betreft het gedeelte tussen de Ruinerweg en het Commissaris Cramerpad. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot en met dinsdag 4 mei duren.
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt dit deel van de Velingweg gestremd voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt niet aangegeven. De stremming wordt wel aangegeven door borden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij Albert Henkel van Staatsbosbeheer, te bereiken via 06-51416691.

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

ma, 26/04/2021 - 10:57

Met de uitreiking werden twee inwoners van De Wolden Lid in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1. Mevrouw T. (Trijntje) de Boer-Pekel

Mevrouw De Boer-Pekel is geboren op 30 december 1957 in Ruinerwold en woont in Ruinerwold. Mevrouw De Boer-Pekel wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw De Boer-Pekel ontplooide de volgende activiteiten:
Onbekend – heden Mantelzorger familie en vrienden
1965 – heden        Vrijwilligerswerk korfbalvereniging ‘KIOS Ruinerwold’
1995 – heden        Diverse vrijwilligersfuncties NH Kerk, Ruinerwold
1997 – heden        Dirigente diverse zangkoren, waaronder het ‘Havelter mannenkoor De Brincksangers’, ‘Con Amore’, vrouwenkoren Ruinerwold, Ruinen en Uffelte en ‘Intermezzo Ruinerwold’.

2. De heer W. (Willem) Brals

De heer Brals is geboren op 2 augustus 1948 in Meppel en woont in Ruinerwold.
De heer Brals wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Brals ontplooide de volgende activiteiten:
1968 – 1974          Penningmeester ‘Blue Devils’
1974 – 1985          Bestuurslid ‘Tuinkring Ruinerwold’
1985 – 1991          Penningmeester en medeoprichter diverse afdelingen gymnastiekvereniging ‘T.O.V.O.S’
1988 – 2010          Oprichter, bestuurslid, leider, erelid, voorrijder en organisator wedstrijden ‘Loopgroep ‘88’
2010 – heden        Voorzitter ‘Ruinerwoldse IJsclub’

3. De heer E. (Edward) de Vries

De heer De Vries is geboren op 4 oktober 1947 in Meppel en woont in de Wijk. De heer De Vries wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Vries ontplooide de volgende activiteiten:
1970 – 2019          Oprichter, bestuurslid, technische commissie, speler, erelid ‘Alcides Basketbal/Red Giants’
1980 – 1990          Vrijwilliger ‘Rayon Oost NBB’ (Nederlandse Basketbal Bond)
1995 – 2010          Verscheidene functies ‘De Zwerfkei’
2000 – 2007          Verscheidene functies ‘FC MEO’
2002 – 2017          Opleidingsontwikkelaar van trainer en coaches binnen de ‘Nederlandse Basketbal Bond (NBB)’
2012 – 2012          Commissielid ‘Volonté’
2014 – heden        Voorzitter, stadswandelaar ‘Stichting Oud Meppel’
2019 – 2019          Badmeester, zwembad ‘De Slenken’
 

Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

ma, 26/04/2021 - 09:37

Het betreft de volgende locaties:

  • Fietspad Dijkhuizen in Ruinerwold, tussen Keuterhoekweg en het dorp Ruinerwold. Uitvoeringsperiode 29 april t/m 21 mei.
  • Fietspad Oosteinde in Ruinerwold, tussen de Meppelerweg (Ruinen) en het dorp Oosteinde. Uitvoeringsperiode 29 april t/m 28 mei.
  • Linderweg in Linde, van Paardelanden tot en met de kruising Echiesdijk (Paardelanden). Uitvoeringsperiode 28 april t/m 19 mei.
  • Traandijk in Echten, van Oshaarseweg tot Hoogeveense Vaart. Uitvoeringsperiode 3 t/m 14 mei.

Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk, aanbrengen markeringen en afwerken bermen. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, zijn de fietspaden Dijkhuizen en Oosteinde, de Linderweg en de Traandijk op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

De (brom)fietsers van het fietspaden Dijkhuizen en Oosteinde worden omgeleid via de Dokter Larijweg. Het doorgaande verkeer op de Linderweg wordt omgeleid via borden. De Traandijk is voor gemotoriseerd verkeer doodlopend. De (brom)fietsers worden omgeleid door borden. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Er is contact met Suez over de inzameling van afval. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Bert van Dijk van NTP Infra. Hij is te bereiken via 06-53758085.

Archeologisch beleefpunt officieel geopend

di, 20/04/2021 - 08:51

Cees Bijl, Gedeputeerde Provincie Drenthe: “Van harte gefeliciteerd met het archeologisch beleefpunt! Dit beleefpunt is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de provincie en de Drentse gemeenten. We willen in iedere Drentse gemeente een archeologisch beleefpunt, waar de (pre-)historie van die plek kan worden gevoeld en beleefd. De indrukwekkende huisplattegrond van het woonstalhuis hier in Ruinen is zo’n plek.  Een mooi deel van het verhaal van oerprovincie Drenthe, dat het waard is om te vertellen en te zien.”

Wethouder Hilda Mulder: “De inwoners van deze wijk wonen hier op een bijzondere plek. Een plek waar men duizenden jaren geleden al graag wilde wonen. Dat zegt wel wat. Door de contour van de opgegraven boerderij weer zichtbaar te maken, kunnen we deze plek een beleefpunt geven. Het is een mooie aanwinst voor onze gemeente en voor Ruinen in het bijzonder. Door een goede samenwerking met de wijkbewoners is dit beleefpunt tot stand gekomen. Ik hoop dat deze plek echt gebruikt gaat worden als een ontmoetingsplek. Zomers bijvoorbeeld om samen een barbecue te houden en in een strenge winter om de kinderen er de schaatsen onder te binden. Zodat het verleden een levendig onderdeel blijft van deze plek.”

Winnaar fotowed strijd

Aan de inwoners is gevraagd om een leuke, gekke of grappige foto bij het beleefpunt. En dat is gelukt. De winnaar is mevrouw Sasja Boeters: “medio augustus 2020 hebben wij met ons gezin "De grote stap gezet" om te verhuizen van het Zuid-Hollandse dorp De Lier naar het Drentse Ruinen. De foto van onze oudste dochter Ilse (12 jaar) vonden wij dan ook zeer toepasselijk. Zij heeft namelijk de grootste stap genomen van ons gezin. Vriendinnen achtergelaten, naar een nieuwe school, nieuwe leefomgeving, van basisschool naar voortgezet onderwijs etc. En wij zijn komen wonen aan de Hooikampen waar het archeologisch beleefpunt is geplaatst. We hebben alles op de voet kunnen volgen.”

Regionale Energiestrategie RES

ma, 19/04/2021 - 09:34

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.

De RES 1.0 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.

De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Tevens wordt aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod.

Lees de RES 1.0 en meer informatie over de RES op www.energievoordrenthe.nl en bezoek het online festivalterrein.

Bekijk de animatie https://www.youtube.com/watch?v=8PjnDVqsthw

Preventieakkoord De Wolden wordt ondertekend

wo, 14/04/2021 - 13:46

Dit preventieakkoord gaat over de thema’s roken, alcohol en een gezond gewicht. Met elkaar zijn er ambities en uitgangspunten opgesteld waar we samen de komende jaren aan gaan werken. Momenteel wordt het preventieakkoord digitaal ondertekend door meerdere partijen en inwoners.

Eind april wordt het preventieakkoord ingediend bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hier wordt het preventieakkoord getoetst aan een aantal criteria. Zodra het preventieakkoord goed gekeurd is kan het uitvoeringsbudget van € 20.000,- per jaar aangevraagd worden. Dit gaat om de jaren 2021 tot en met 2023. In een later stadium volgt meer informatie over hoe het uitvoeringsbudget aangevraagd kan worden, zodat het ingezet wordt voor goede initiatieven op het gebied van roken, alcohol en gezond gewicht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het preventieakkoord van De Wolden? Neem dan contact op met Leoni Pleiter via l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.
 

Diftar; extra inzameling gft-container in de maanden april, mei en juni

do, 08/04/2021 - 09:30

Daarom is besloten om in het voorjaar de gft-container drie keer extra te ledigen. En in het najaar zullen 50 extra bladkorven worden bijgeplaatst in de periode half oktober tot half december.

Extra inzameldagen

De extra inzameldagen kunt u inzien in de app AfvalWijzer of op mijnafvalwijzer.nl. De inzameldagen wijken af van de normale inzameldagen, omdat we met een drieweekse cyclus werken.

  • De eerste ronde is van 22-4 t/m 28-4
  • De tweede ronde is van 12-5 t/m 20-5
  • De derde ronde is van 1-6 t/m 8-6
Monitoren en analyseren

De gemeente gaat de resultaten van de extra inzamelingen monitoren en analyseren. In de zomer wordt besloten of de extra inzamelingen van toegevoegde waarde zijn. En ook in de volgende jaren zullen plaatsvinden.

Gerelateerd bericht: betalen voor restafval in container

Vertrek burgemeester Roger de Groot

di, 06/04/2021 - 14:25

Burgemeester Roger de Groot: “Ik ben zeer vereerd en blij met het in mij gestelde vertrouwen. De procedure loopt nu verder via de Provincie Flevoland naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als dat goed verloopt, word ik waarschijnlijk begin juni geïnstalleerd als burgemeester in de gemeente Noordoostpolder. Ik kijk terug op 9 prachtige jaren in De Wolden, waar ik met veel plezier burgemeester van ben geweest en tot juni nog zal blijven.”
 

Drie initiatieven gehonoreerd in eerste ronde 2021 Initiatiefrijk De Wolden

di, 06/04/2021 - 13:52

Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van deze drie projecten bedragen 100.000 euro. Dit betekent dat met 38.000 euro subsidie - naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen - projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatieven

In Echten vallen ze deze ronde dubbel in ‘de prijzen’. 

Nieuw beeld op de Brink

Stichting Echtener Es gaat een ‘nieuwe Nienke’ plaatsen op de lege sokkel.
Het beeld van Nienke is vorig jaar gestolen. Nienke hoorde bij Echten en had een prominente plaats op de Brink. De kale sokkel geeft nu een trieste aanblik, de Brink is niet meer compleet. Doel is om door middel van het plaatsen van een nieuw beeld te zorgen voor een mooi en compleet ingerichte Brink. Het beoogde beeld is onderhoudsvrij, gemaakt van een duurzaam edelmetaal, en moeilijk om te smelten. Het enige onderhoud is twee keer per jaar schoonmaken, dit gebeurt door vrijwilligers. De bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden is 3.000 euro.    

Multifunctioneel trapveld

Het tweede project is Echten is het multifunctioneel trapveld.
Dorpsbelangen Echten is de aanvrager en het doel is om een multifunctioneel speel- en ontmoetingsveld te realiseren naast de school. Dit veld zorgt voor ontmoeting, sport, spel en beweging. Het dagelijks toezicht ligt bij de vrijwilligersgroep en direct betrokken ouders en aanwonenden. Het groenonderhoud ligt bij de gemeente. De bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden is 15.314 euro.

Sfeerverlichting in Ruinen tijdens de winterperiode

Het derde en laatste project speelt zich af in Ruinen.
Ondernemend Ruinen wil het dorp met de aan te brengen sfeerverlichting mooier, gezelliger en aantrekkelijker maken in de winter. Er zijn plannen om in de adventtijd meer activiteiten op en om de Brink te organiseren. Het aanbrengen en opruimen van de verlichting gebeurt door vrijwilligers, dat is al vele jaren zo bij het plaatsen van de bloembakken. Ondernemend Ruinen neemt het beheer en onderhoud van de verlichting voor haar rekening. Aansluitingen en elektra worden verzorgd door een erkende installateur, de bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden bedraagt 20.000 euro.  

Zelf aan de slag?

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn André Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Nog drie rondes dit jaar

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot 2.000 euro kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf 2.000 euro kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
 

Stremming De Stuw in Zuidwolde

vr, 02/04/2021 - 11:21

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van damwanden naast de dam van De Stuw 1. De Stuw wordt de komende periode gedeeltelijk afgesloten. Op 6 en 7 april worden nieuwe damwanden geplaatst met behulp van een heistelling. Op deze twee dagen is De Stuw tussen de Linieweg en de Hoogeveenseweg gestremd voor al het verkeer. Verkeersmaatregelen worden door borden aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Minkjan van GMB Infra, te bereiken via 06-57096784.

Column burgemeester Roger de Groot uit De Wolder Courant van 31 maart 2021

wo, 31/03/2021 - 08:53

Beste Woldenaren,

We hadden zo gehoopt dat we wat meer vrijheden zouden krijgen, maar helaas moeten we weer een paar weken wachten. Behalve dat de avondklok een uurtje opschuift zijn er geen veranderingen. De cijfers zijn dan ook behoorlijk hoog en geven nog geen zicht op verbetering. Mijn hoop is dan ook gericht op het vaccineren. Gelukkig begint deze week de laatste vaccinatieronde voor de verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De vaccinatiegraad loopt langzaam omhoog. Het is fijn dat er steeds meer locaties komen waar gevaccineerd kan worden. Zo is er vanaf 12 april in Hoogeveen aan de Vos van Steenwijklaan ook een locatie.

Je wilt zo graag mensen ontmoeten. In het voorjaar heb ik altijd veel jubilea van onder andere echtparen die zoveel jaar zijn getrouwd. Normaal gesproken ging ik er altijd even langs. Nu gaat het digitaal of telefonisch. Ondanks dat het beter dan niks is, mis ik de ontmoetingen wel.

Tijdens de dag van de verkiezingen heb ik een rondje langs de stemlokalen gemaakt. De stembureaus waren goed voorbereid. Het is allemaal goed verlopen en iedereen hield zich goed aan de maatregelen. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet, voor de goede opkomst en het vele werk van de stembureauleden.

Het was fijn om verschillende inwoners te spreken. Je hoort veel, waar u bijvoorbeeld mee zit. Veel mensen voelen onmacht. De periode van corona duurt nu al zo lang. En ook de een-persoon-op-bezoek regel is nog steeds van kracht wat ook veel impact heeft. Zeker nu de paasdagen er aan komen.

Gelukkig hebben we de afgelopen dagen prachtig weer. Ik heb onze voortuin al gedaan. Het is heerlijk om in de buitenlucht te werken. Ook voor de paasdagen geeft het weerbericht gunstige berichten af. Verschillende ondernemers en verenigingen hebben mooie activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Zo zijn er diverse wandelingen in de buurt waarbij je voor, tijdens of na je tocht kunt genieten van een versnapering. En wat dacht u van alle lammetjes die al geboren zijn. Dat is toch een lust voor het oog. En heeft u het al gelezen over onze fotowedstrijd bij het archeologisch beleefpunt? U heeft nog tot 9 april de tijd om een leuke foto in te sturen. Zo zijn er toch nog wat activiteiten om er de komende weken ervan te maken.

Ik wens u hele fijne paasdagen.

Burgemeester Roger de Groot

Europese aanbesteding verwerking groenafvalstromen

do, 25/03/2021 - 12:19

Per perceel zal er één opdrachtnemer worden geselecteerd. Het gaat om de volgende percelen:

A. In ontvangst nemen van bermgras (ca. 1.350 ton per jaar).
B. In ontvangst nemen van slootveek en schouwafval (ca. 4.400 ton per jaar).
C. De verwerking van gemengd groenafval (inclusief takhout) op de composteer-inrichting (ca. 7.000 ton per jaar). Laden, transporteren en in ontvangst nemen van verwerkte afvalstromen vanaf de composteer-inrichting (ca. 7.000 ton per jaar).
D. In ontvangst nemen houtsnippers < 20 mm (ca. 585 ton per jaar) en het in ontvangst nemen houtsnippers > 20 en < 40 mm (ca. 525 ton per jaar).

De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 juli 2021.

Hiervoor is op 20 maart jl. een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om de partij te selecteren die het beste voldoen aan de eisen en wensen. De aanbesteding loopt via Negometrix en is ook op Tenderned gepubliceerd. Alle contacten verlopen via Negometrix. Ook inschrijven dient via Negometrix plaats te vinden.

Alle verdere informatie en documenten vindt u op de site van Negometrix.

Bespaar energie en leer van een ander

di, 23/03/2021 - 11:55

Veel Nederlanders willen aan de slag met het verduurzamen van hun huis. Om hen op weg te helpen, organiseert De Nationale Duurzame Huizen Route samen met provincie Drenthe van 22 maart tot 10 april online thematours. Inwoners kunnen zich inschrijven voor een videogesprek met een huiseigenaar die al ervaring heeft met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen of kleine energiebesparende maatregelen.

Een groep enthousiaste huiseigenaren heeft al actie ondernomen en haar huis verduurzaamd. Dat roept vragen op: hoe kan een particulier dit het beste aanpakken, binnen een redelijk budget en op een manier die bij hem past? Veertig ervaren huiseigenaren geven een kijkje achter de schermen. In één uur tijd nemen zij geïnteresseerden mee in hun proces, de financiering en drempels om te overbruggen.

Gert vertelt zijn verhaal

Eén van de huiseigenaren die zijn ervaringen deelt via de Duurzame Huizen Route, is Gert Visser. Een aantal jaar geleden begon hij aan de verbouwing van zijn boerderij uit 1875, maar hij kon moeilijk informatie vinden. “Ik had wel wat ervaring met bijvoorbeeld een tochtstrip, maar het isoleren van een huis en een warmtepomp aanschaffen is een heel ander verhaal. Ik heb ontzettend veel gelezen en met verschillende partijen om tafel gezeten om de duurzame maatregelen te vergelijken. Die kennis geef ik graag door.” 

Schrijf je in voor een online thematour

Ontdek wat jij kunt doen en schrijf je gratis in voor één van de online thematours. De onderwerpen lopen uiteen van stap-voor-stap verduurzamen, isoleren, tot het bouwen van een tiny house of passiefhuis. Een compleet overzicht van alle videogesprekken is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

In gemeente De Wolden staat er een online thematour gepland op 29 maart, over het thema Strobouw in houtskelet.
 

 

Wat u kunt doen om uw huis energiezuiniger te maken

do, 18/03/2021 - 11:45

De gemeente helpt u om energiebesparende maatregelen te nemen voor uw woning. Dat doen we met verschillende acties:

Waardebon-actie

Bent u woningeigenaar? Dan ligt er een tegoedbon van € 50,- voor u klaar. Deze kunt u gebruiken om energiebesparende producten voor uw woning te kopen. Wilt u de waardebon gebruiken, maar heeft u die niet (meer)? Kijk dan op haaldewarmteinhuis.nl/waardebon hoe u een nieuwe code kunt aanvragen.

Cv-verbeterbon

Merkt u dat het lang duurt voordat het huis warm is, of warmen sommige kamers langzamer op dan anderen? Grote kans dat de radiatoren uit balans zijn. Laat dan uw cv opnieuw inregelen en optimaliseren. Na afloop kunt u tot € 200,- terugkrijgen als subsidie. Kijk op haaldewarmteinhuis.nl/cvverbeterbon.

Drents Energieloket

Uw woning energiezuiniger, aardgasloos of energieneutraal maken. Zijn er subsidies voor? Het Drents Energieloket is er voor kosteloos en onafhankelijke informatie en advies. Bel het loket op 085-7920158, stuur een e-mail naar info@drentsenergieloket.nl of kijk op de website drentsenergieloket.nl.

Advies- en inkoopactie

Tot 31 maart kunt u zich als woningeigenaar in De Wolden inschrijven voor gratis advies en vrijblijvende offertes op maat. Alle woningeigenaren in De Wolden hebben hierover een brief gehad. Tijdens de actie worden diverse energiebesparende maatregelen aangeboden, zoals zonnepanelen, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en isolatieglas. Kwaliteit, service en garantie van leveranciers zijn gegarandeerd. Zie ook winstuitjewoning.nl.

Culturele prijs 2020

wo, 17/03/2021 - 09:45

De prijs wordt het ene jaar toegekend door een vakjury en het andere jaar door een publieksjury. Dit jaar is het de beurt aan de vakjury bestaande uit; Hilda Mulder wethouder cultuur, Albert Haar raadslid en initiatiefnemer van de culturele prijs, Annemiek Echten buurtwerker Welzijn de Wolden, Bert van der Woude van onder andere het smaakmakersfestival en Zwaantje ten Have, beeldend kunstenares uit Ruinerwold.

Genomineerden

De jury is gekomen tot de volgende genomineerden voor de culturele prijs 2020:

  • De muurschildering door Julia Roozenbeek en Vera Vos in dorpshuis de Havezathe in de Wijk. Deze muurschildering is tot stand gekomen met behulp van bezoekers en gebruikers van het dorpshuis. Hun input is door Julia en Vera verwerkt in de muurschildering. Vera: "Het kunstwerk omvat typische dingen uit het dorp die bij elkaar zijn gesprokkeld. Zoals bijvoorbeeld; de Wieker Meule, de Reest, ooievaars en de gouden knoppen van het Wieker Wapen. En tijdens het schilderen kregen we nog enkele spontane ingevingen en tips van bezoekers, deze zijn ook mee genomen in het ontwerp.”
  • Wandelroutes langs de trekgaten bij Berghuizen. Deze wandelroutes zijn opgezet door de vrijwilligers Fake Westert, John van Dijk en Marjelle Barneveld. Er was een lang gekoesterde wens voor wandelroutes in dit gebied en uiteindelijk heeft een groep vrijwilligers actie ondernomen. Juist in deze corona tijd kwamen deze wandelroutes als geroepen. De wandelroutes verbinden cultuur met natuur, recreatie, toerisme en erfgoed.
  • Ria Westerhuis dichteres uit de Wijk die met haar poëzie van grote waarde is voor de cultuur in De Wolden. Zij timmert al een kleine twintig jaar met haar poëzie aan de weg. Ze is baanbrekend en vernieuwend met erotische gedichten en slampoetry. Daarnaast organiseert ze, samen met de familie Bout, al meer dan 10 jaar, Verhalen rond de kachel, in Koekange. Ook is ze de motor achter de productie ‘Dikke Reint’ (locatietheater). Ze is zowel artistiek als organisatorisch van grote meerwaarde. Haar gedichten schrijft ze in het Drents, Nederlands en ErWeens.

Alle drie de genomineerden dragen op hun eigen wijze bij aan cultuurparticipatie in De Wolden.

Bekendmaking

Op donderdagmiddag 8 april wordt de winnaar bekend gemaakt. De uitreiking vindt plaats in besloten kring rekening houdende met de corona maatregelen.

Column burgemeester Roger de Groot uit De Wolder Courant van 17 maart 2021

wo, 17/03/2021 - 08:53

Beste Woldenaren,

Heeft u al gestemd? Het kan vandaag nog tot 21.00 uur. Dit jaar waren er door de bijzondere omstandigheden van corona ook andere mogelijkheden. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 konden mensen die tot de risicogroep behoren al stemmen. Zo spreiden we het aantal mensen dat naar een stembureau gaat en konden kwetsbare mensen op een rustig moment hun stem uitbrengen. Maar ook per brief was het mogelijk.

En ik wil vooral ook de jongeren oproepen: heb je nog niet gestemd ga dat dan nu nog doen. Jullie stem is belangrijk. Beslis mee wie er in de Tweede kamer komt. Voor sommigen is het de eerste keer dat je mag stemmen. Omdat je net 18 bent geworden of nieuwe Nederlander bent. Ik hoop dat jullie allemaal gebruik maken van je democratisch recht en ook daadwerkelijk gaat stemmen.

Kleine versoepelingen

De persconferentie over corona van vorige week bracht nog niet veel extra versoepelingen. Mooi is natuurlijk dat de zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar weer kunnen plaatsvinden. Zodat zij hun zwemdiploma’s kunnen halen. Dit biedt perspectief voor onze zwembaden in de Wijk, Ruinen en Zuidwolde.

Sporten in de buitenlucht mag nu voor de volwassenen. Van het winkelen op afspraak wordt volgens mij gretig gebruik gemaakt. Fijn voor de ondernemer en de consument!

Ik hoop dat het doorkijkje wat de minister-president gaf dat er vanaf 31 maart mogelijk meer ruimte is voor versoepeling ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden. Daarvoor moeten we ons de komende weken nog wel massaal aan de huidige maatregelen houden.

Vooruitkijken

Het coronavirus heeft ons leven behoorlijk op de kop gezet. De Rijksoverheid organiseert daarom tot eind mei groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Overheid, bedrijven, de wetenschap en burgers gaan met elkaar in gesprek om beter uit de crisis te komen. Daarvoor zijn ideeën voor herstel en vernieuwing nodig. Hoe behouden en versterken we de goede dingen en hoe bieden we problemen het hoofd? Het doel is om elkaar te inspireren. Het gaat bijvoorbeeld over: Wat is voor jou in de knel gekomen? Wil je dat herstellen? Wat is daarvoor nodig? Wie heb je nodig? Tegelijkertijd zijn er ook mooie dingen ontstaan. Wat ben je anders gaan doen? Wat houd je graag in stand?  En wat kun je zelf doen? Kijk eens op https://www.watisjouwidee.nl/ en als je je aangesproken voelt geef je dan zeker op voor 1 van de dialoogtafels.

Burgemeester Roger de Groot

Voorlopig Ontwerp Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde gereed

di, 16/03/2021 - 11:04

Het Huus voor Sport & Cultuur biedt onderdak aan gebruikers van de sporthal, gym- en turnzaal, tennishal van Suthwalda, het dorpshuis, de bibliotheek, Stichting Welzijn De Wolden, Buurtzorg, muziekvereniging Woudklank, Biljartvereniging De Boerhoorn en Prima Life (praktijk voor fysiotherapie en trainingen). Het Huus voor Sport & Cultuur wordt in het hart van de gemeenschap geplaatst en moet een ontmoetingscentrum worden voor de inwoners van Zuidwolde en omstreken. Het moet zowel letterlijk als figuurlijk centraal staan in de kern Zuidwolde.

Toelichting voorlopig ontwerp Huus voor Sport & Cultuur

Zuidwolde ligt midden in een prachtig afwisselende weide- en bosstructuur. De kwaliteit hiervan weet zelfs tot diep in het dorp door te dringen met mooie boomlanen, zo ook rondom de locatie van het nieuwe Huus voor Sport en Cultuur (HSC). Vandaar ook dat het ontwerp van het HSC zich met de architectuur voegt aan deze prachtige omgeving. Hierbij is het grote volume van de sporthal ingepakt door de kleinschalige cultuurfuncties en daardoor aan het zicht onttrokken. Dankzij de schuine daken oogt het gebouw ook veel vriendelijker en past het bij de kleinschaligheid van de omliggende woningen.

Tussen het omliggende terrein lopen paden die de bezoeker begeleidt naar de ingang van het gebouw, maar er meandert ook een zogenaamd bewegingspad tussen het groen door. Dit pad, past qua functie perfect bij de functie van het gebouw en staat voor sport, beweging en ontmoeting buiten het gebouw. Het parkeren rondom wordt van de omliggende woningen vrijgehouden door de parkeerplaatsen in te pakken in de groene structuur. Natuurlijk blijft het Sportlaantje intact en mondt het, voor de ingang, uit in een prachtig multifunctioneel plein.

De voorzijde van het gebouw is zo veel mogelijk transparant en biedt zicht tot de functies in het gebouw. Rondom is de gevel afwisselend open en gesloten, passend bij de functie van de gevel. De natuurlijke uitstraling van het gebouw past uiteraard goed in de boomrijke omgeving. Het bewegende karakter van de houten gevelbekleding is ook aanwezig in het glooiende landschap van het Zwarte Gat en De Slagen, waardoor de functie van het HSC, ook zichtbaar in de gevel is geïntegreerd. Naast dat de gevel past in de omgeving heeft het ook een extra duurzame functie. Want met deze zogenaamde parametrische vorm wordt de zoninstraling gefilterd en de daglichttoetreding geoptimaliseerd. Overigens worden de duurzame gebouwinstallaties en PV-panelen (zonnepanelen) op het dak vanuit de omgeving, aan het zicht onttrokken.  

In het gebouw is een grote diversiteit aan functies te vinden. Grofweg is het HSC in twee delen te verdelen. Het linkerdeel, dat aansluit aan de bestaande tennishal wordt ingericht voor Sport, en het rechterdeel biedt ruimte voor Cultuur. Een duurzaam uitgangspunt bij het ontwerp is het hergebruik van de bestaande sporthal. In plaats van de hal te slopen en nieuw te bouwen, worden de fundering, de staalconstructie, de wanden en het dak hergebruikt, want de sporthal voldoet namelijk aan alle bouwkundige eisen. Wel wordt de hal verlengd om het gewenste oppervlak te verkrijgen. Uiteraard zal het interieur volledig nieuw afgewerkt en geïntegreerd worden passend bij de sfeer van de rest van het gebouw en voldoet het aan de huidige nieuwbouw eisen. Aan de voorzijde, langs de kleedruimten, is een transparante verkeersruimte bedacht die het HSC verbindt met de bestaande tennishal. Deze gang geeft prachtig zicht op het voorplein en zorgt dankzij de transparantie voor veiligheid en toezicht.  

De ruime centrale hal functioneert als het hart van het gebouw en van hieruit zijn alle functies zichtbaar en bereikbaar. De centrale hal is tevens afwisselend ingevuld met de bibliotheek en speel-o-theek. Aan de voorzijde worden er boeken voor de jeugd gepresenteerd en in het rustige gedeelte achterin is het aanbod voor volwassenen te vinden. Te midden van al deze functies is het café bedacht, vanwaar er ook zicht is op de sportende mensen in de sporthal. Je kunt er ook even gezellig een kop koffiedrinken of een boek lezen in de huiskamer. Rondom het hart worden alle overige functies gepositioneerd, zoals de biljartruimte, de grote zaal, de chillruimte van de jeugd en Primalife fysiotherapie. Boven zijn alle ruimten van Welzijn de Wolden, de vergaderruimten en de tribune te vinden. Uiteraard is het gehele gebouw integraal toegankelijk en is de verdieping bereikbaar met een ruime lift.

Met dit ontwerp krijgt Zuidwolde een geweldig Huus, dat sport, cultuur en ontmoeting ademt.

Veel partijen zijn betrokken

Bij de totstandkoming van het Voorlopig Ontwerp zijn veel partijen betrokken geweest. Naast alle toekomstige gebruikers, zijn het afgelopen jaar ook direct omwonenden en Dorpsbelangen Zuidwolde geïnformeerd en betrokken. Dit geldt ook voor de gemeenteraad.

Vervolg

De volgende ontwerpfase betreft die van het Definitief Ontwerp, gevolgd door het Technisch Ontwerp. Bedoeling is om deze fases voor de zomervakantie van 2021 af te ronden. Aansluitend vindt de Europese aanbesteding van de aannemer plaats. Medio december 2021 worden de sporthal en gymzaal gesloopt. Begin 2022 wordt gestart met de bouw van het Huus voor Sport & Cultuur. De ingebruikname van de nieuwe accommodatie is begin 2023 voorzien.

Pagina's