Bezoek Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Veeningen

Op 18 september bezoeken Koning Willem Alexander en Koningin Maxima Veeningen tijdens het werkbezoek aan Drenthe.

Voor Veeningen is gekozen omdat het project het Groene Hart een voorbeeld is van dorpsvernieuwing en de wijze waarop dit project is uitgevoerd de bakermat is van Initiatiefrijk De Wolden.

Initiatiefrijk De Wolden is een werkwijze waarbij de gemeente aansluit op initiatieven die uit de samenleving komen.

Ideeën uit de samenleving krijgen nu veel meer kans om gerealiseerd te worden. De Veeningers zijn echte pioniers op dit gebied. Dit geeft de heer De Groot, burgemeester van de Gemeente De Wolden, aan in zijn motivatie om Veeningen te kiezen voor het koninklijk bezoek.

Het Groene Hart is een levendig centrum van Veeningen geworden met een multifunctioneel karakter.

Het centrum dat tot 2012 incidenteel gebruikt werd, heeft nu mogelijkheden voor bewoners van alle leeftijden en interesses om te ontspannen, te bewegen, te sporten en te ontmoeten.

Het centrum van Veeningen is van alle Veeningers met zijn speeltuin, belevingspad (Ipadweg), jeu de boulesbaan, dorpshuis (incl. binnensport en terras), school, sportkooi, bos, fitness en korfbalvelden.

Je ziet er nu altijd mensen!! Er komen ook regelmatig (groot)-ouders met kinderen en schoolklassen, ook vanuit andere dorpen.

Het beheer is gewaarborgd omdat met alle eigenaren en gebruikers een beheersovereenkomst is afgesloten waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd voor het beheer.

Regelmatig zijn andere dorpen en gemeenten op bezoek geweest om te kijken naar de resultaten en hoe het dorp dit voor elkaar gekregen heeft.

Het absolute hoogtepunt hiervan is het bezoek van Koningin Maxima en Koning Willem Alexander.
Ook zijn er meerdere prijzen gewonnen door het dorp zoals Icoon van Drenthe bij Groen Dichterbij, de 2e prijs in de dorpsvernieuwingsprijs en Kern met Pit.

Het dorp heeft zelf de regie genomen in het project. De gemeente De Wolden toetste de ontwikkelingen op hoofdlijnen.
De belangrijkste voordelen hiervan zijn:
-  Snel kunnen beslissen.
-  Het belang van het dorp staat voorop.
-  Financiering door fondsen is mogelijk.
-  Door inzet vrijwilligers is er binding met het dorp en kostenbesparing.
In een kleine groep is alles afgestemd. Daarnaast is er een projectleider en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle verenigingen en een aantal inwoners.

Omdat het dorp de eindverantwoordelijkheid had en het project complex en vernieuwend was heeft het veel inzet gevraagd van de vrijwilligers van het dorp, de gemeente De Wolden en de landeigenaren.

We hebben geen idee hoeveel uur dit geweest is. Door de kleine stappen bleef het voor iedereen overzichtelijk en hebben we veel resultaten kunnen vieren. Het dorp heeft er enorm van genoten!