Laatste nieuws

Paasvuur Veeningen afgelast

Helaas ... het paasvuur van zondag 12 April 2020 gaat niet door vanwege de Coronacrisis. Gemeente de Wolden heeft alle paasvuren afgelast.

Geen VeFo'er op 6 april

Vanwege de Corionacrisis zal er op 6 april a.s. geen VeFo'er worden afgedrukt en rondgebracht.

Afhankelijk van de maatregelen zal de volgende VeFo'er op 18 mei verschijnen.

PubQuiz op 20 maart 2020 AFGELAST

Door de maatregelen die de regering heeft genomen i.v.m. het Coronavirus, wordt de PubQuiz op 20 maart 2020 afgelast.

Om voor het seizoen 2019 - 2020 toch een winnaar aan te kunnen wijzen wordt de totaalscore van januari aangehouden.

En daar zien we dat De Lady's eerste zijn geworden met 33 punten. Ploeg 'Dan bej d'r ook nog ies uut' is tweede met 31 punten.

NL Doet en Zwerfvuilactie is afgelast

Het Oranjefonds heeft besloten alle activiteiten rondom de NL Doet dag af te lassen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Plaatselijk Belang Veeningen heeft dit besluit overgenomen en daarom de activiteiten van as zaterdag afgelast. Bij nieuwe ontwikkelingen zal Plaatselijk Belang Veeningen een update op deze website plaatsen.

Pagina's